Update horecabeleid Amsterdam

Door admin op 22-03-2013 16:54

Onlangs heeft de Burgemeester van Amsterdam een rapportage uitgebracht over het nieuwer horecabeleid. 

De belangrijkste aspecten daaruit betreffen achtereenvolgens: 

De proef met 24-uurs locaties 

In de zomer van 2012 is een oproep gedaan aan initiatiefnemers voor 24-uurs horeca. De ingediende verzoeken zijn beoordeeld op creativiteit/inventiviteit en technische/financiële haalbaarheid. 

De uitkomst van de beoordeling is bekend geworden en inmiddels is de eerste 24-uurs horecavergunning verleend. Niet alle 10 beschikbare 24-uurs horecalocaties zijn vergeven, dus er zal een nieuwe, tweede ronde worden gehouden voor deze locaties. 

Exploitatievergunningen voor 5 jaar voor bonafide exploitanten

Inmiddels is de vergunningstermijn van 3 jaar uit de APV gehaald, zodat nu de mogelijkheid bestaat om vergunningen eens per 5 jaar te verlenen. 

Er wordt momenteel gewerkt aan de criteria waaronder ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke langere exploitatievergunning. 

Exploitatievergunning vrije ondernemingen 

Nog voor de zomer zal een besluit aan de gemeenteraad worden voorgelegd over welke categorieën horeca-exploitatie vergunningsvrij zullen mogen exploiteren. Naar verwachting zullen hier de zogenaamde mengformules op geplaatst worden, naast de bestaande uitzonderingen voor – bijvoorbeeld – horeca in sauna’s en hotels. 

Transparant deurbeleid 

Er is een nieuw vergunningsvoorschrift voor horecaondernemers in voorbereiding dat gericht op een transparant deurbeleid en tegen discriminatie. Eén van de punten is dat ondernemers aan de stadsdelen hun deurbeleid kenbaar moeten maken. Er wordt met betrekking tot de aanpak van mogelijke discriminatie in samenwerking met gemeente, politie, openbaar ministerie en KHN een methode ontwikkeld. Er wordt in dat kader gewerkt aan een convenant tussen het meldpunt discriminatie, politie en OOV over gegevensuitwisseling. Tevens is een bureau geselecteerd voor de uitvoering van de mysterie gastbezoeken. 

Overlast en terrassen 

In de stadsdelen Centrum en Zuid wordt momenteel een pilot gehouden met het meten van de geluidbelasting van horecaterrassen. Een tussentijdse evaluatie van de geluidmetingen is inmiddels bekend. De eindevaluatie volgt echter pas na het derde kwartaal van 2013. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011