Het begrip werkgever in de zin van de Tabakswet

Door admin op 09-11-2015 10:18

Begin dit jaar is de Tabakswet gewijzigd. Een van de wijzigingen zag op het begrippenpaar werkgever en werknemer.

Als gevolg van de in de Tabakswet opgenomen definitie van werkgever wordt dit begrip veel ruimer dan voorheen het geval was uitgelegd. Zo is nu in een uitzendconstructie degene die de uitzendkracht inleent te kwalificeren als de werkgever en niet de uitzender. Meer in het algemeen is de feitelijke werkgever, die het dus in zijn macht heeft om op de werkplek enige aanwijzing te geven aan de werknemer, degene die als werkgever wordt aangemerkt.

Dit betekent dat je al heel snel te maken kan krijgen met het verwijt dat het rookverbod zoals op grond van de Tabakswet gehandhaafd dient te worden, overtreden is indien een persoon die op enige manier verbonden is aan de onderneming blootgesteld wordt aan tabaksrook. Dus ook wanneer een schoonmaakster werkzaam voor het schoonmaakbedrijf waarmee een contract is gesloten de rookruimte schoonmaakt op het moment dat daar nog rook aanwezig is en deze nog niet voldoende is gelucht. En ook wanneer een (bar)vrijwilliger met de beste bedoelingen glazen ophaalt in een rookruimte terwijl deze in gebruik is, ook al is het nog zo kort.

Op een vergelijkbare manier als bij de Wet arbeid vreemdelingen is het werkgeversbegrip in de Tabakswet zo ruim dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om de kwalificatie als werkgever te bestrijden, wanneer die eenmaal door het Ministerie is gemaakt.

Houd er dus altijd rekening mee dat iedereen die op de een of andere manier verbonden is aan het bedrijf, of dit nou als vrijwilliger, ingeleende kracht of payroll kracht is, altijd beschermd moet worden tegen tabaksrook en dat ook ten aanzien van deze personen het rookverbod gehandhaafd dient te worden.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011