Amsterdam: Nieuw voorbereidingsbesluit weert per direct toeristenwinkels en horeca

Door Stephan op 24-12-2021 16:07

Zojuist heeft de gemeente Amsterdam het Voorbereidingsbesluit ‘Winkeldiversiteit Centrum 2’ gepubliceerd in de Staatscourant dat per direct in werking treedt. Hierin kondigt Amsterdam een bestemmingsplanwijziging aan voor 165 panden in het postcodegebied 1012 en omliggende straten.

In dit Voorbereidingsbesluit worden tal van potentiële massagesalons, bordelen, souvenirshops en restaurants verboden. Deze panden staan leeg, of worden gebruikt voor een andere toegestane functie. Het is dus niet de bedoeling om met het Voorbereidingsbesluit bestaande exploitaties te verbieden.

Voorheen konden de panden die leegstaand waren of voor een andere functie in gebruik zijn genomen zonder planologische wijziging voor een andere functie in gebruik worden genomen. Het nieuwe plan kent een bijlage waarin 165 specifieke adressen worden benoemd, waarvan de bewuste activiteiten in de toekomst zullen worden ‘wegbestemd’. Denk bijvoorbeeld aan een pand waar nu een schoenmaker in is gevestigd en door het Voorbereidingsbesluit in de toekomst geen souvenirwinkel kan worden.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Amsterdam een Voorbereidingsbesluit neemt waarbij per direct toeristisch getinte activiteiten worden verboden. In oktober 2017 had de gemeente bijvoorbeeld ook een verbod geïntroduceerd in een vergelijkbaar gebied voor nieuwe winkels waarop het aanbod op toeristen was gericht. Dat Voorbereidingsbesluit werd uiteindelijk door de Raad van State geaccepteerd: de regeling was ruimtelijk relevant en voldeed aan de Dienstenrichtlijn, aldus de Raad van State.

Daarna zijn bestemmingsplannen gewijzigd en is onder meer het bekende bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum van kracht geworden.

Niet geheel duidelijk is vooralsnog hoe het nieuwe Voorbereidingsbesluit zich exact verhoudt tot de bestaande bestemmingsplannen. De huidige bestemmingsplannen kennen een stop op groei, terwijl het Voorbereidingsbesluit met name ziet op het weghalen van functies.

Ongetwijfeld zal het Voorbereidingsbesluit voer voor discussie zijn. En die discussie begint al vandaag. Zo wordt bepaald dat vandaag alle adressen worden gecontroleerd op het gebruik en dit gebruik op beeld wordt vastgelegd om als bewijs te dienen voor eventuele geschillen. Nu sprake is van een lockdown valt af te vragen of dit gebruik überhaupt in kaart kan worden gebracht. Pandeigenaren en exploitanten lijken er verstandig aan te doen om eventueel huidig gebruik met spoed vast te leggen en aan de gemeente kenbaar te maken.

Verder zal ongetwijfeld discussie ontstaan over de vraag welke activiteiten in leegstaande panden kunnen worden ontplooid en in hoeverre de pandeigenaren daarbij aanspraak kunnen maken op planschade.

Potentiële huurders doen er verstandig aan om extra onderzoek te laten plaatsvinden voordat een definitieve huurovereenkomst wordt gesloten.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011