Nationale Geluidshinderdag 2015

Door admin op 25-03-2015 10:42

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de nationale geluidshinderdag met als thema:

Horecageluid, tijd voor nieuwe spectra!

Woensdag, 25 maart 2015 (Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht)

De laatste decennia zijn aan populaire muziek meer en meer lage tonen toegevoegd. 
Dat heeft gevolgen voor de handhaving in het kader van grenswaarden zoals die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit. Lage tonen worden minder goed door bouwconstructies en door afschermende objecten tegen gehouden en dringen daarenboven woningen gemakkelijker binnen. Dat heeft daarom gevolgen voor de akoestische adviespraktijk en de juridische handhaving.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder presenteert op deze dag nieuwe muziekspectra. Ze zijn bedoeld voor de meest voorkomende situaties bij de horeca, waar muziek een onderdeel vormt van de bedrijfsvoering.

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag 2015 heeft een informatief karakter dat tot uiting komt in de keuze van de sprekers en de aard van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal beantwoorden. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie onder leiding van een dagvoorzitter/discussieleider.


Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshinderdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en andere organisaties. 

Alle aanwezigen ontvangen de nieuwe NSG richtlijn: “Muziekspectra in horecabedrijven”.

Doelgroep
Alle beroepshalve bij de geluidshinderbestrijding betrokkenen, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk,  planologen, (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals BouwendNL), GGD’s, onderzoekers, architecten, adviseurs, horecaondernemers, milieu- en bewonersorganisaties.

Programma 

9.00 u
         Inloop: koffie en/of thee en gelegenheid de expositie te bezoeken

10.00 u       Welkomstwoord door de voorzitter van de NSG. 

10.10 u       OpeningswoordHoreca en evenementen bij gemeenten, 
Tom de Bruijn (wethouder Den Haag) namens de VNG commissie milieu, energie en mobiliteit
Overhandiging van het eerste exemplaar van de nieuwe NSG richtlijn “Horeca met nieuwe geluidspectra”

NA IEDERE LEZING: GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN

10.40 u       Schets van het kader (RO en Activiteitenbesluit) 
Janike Haakmeester en Monique Blokvoort. (Janike Haakmeester Advocatuur)

11.10 u       Koffie en thee pauze en bezoek expositie

11.40 u       Geschiedenis, geluidbeleving en muziek bij jongeren 
Yuri Landman, klankspecialist.

12.10 u       Waarom nieuwe muziekspectra?
Lennard Duijvestijn (Het geluidBuro)

12.40 u       Lunchpauze en bezoek expositie

13.30 u       Intermezzo: muzikale verrassing

13.40 u       Luisterend handhaven in Amsterdam, tien meter scenario, 
Appie Ben Salah  (Stadsdeel Amsterdam Centrum) en  Peter de Groot (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)

14.10 u       Handhaving horeca door monitoring 
Hans van der Waal (DCMR) en Peter van der Geer (Event Acoustics)

14.40 u       Koffie en/of thee pauze en bezoek expositie 

15.10 u       Muziekgeluid in cultuurhuizen, muziekscholen, multifunctionele centra Peter Bijvoet (DGMR)

15.40 u       Isoleren van lage frequenties - oplossingen
Susanne Bron (Level Acoustics)

16.10 u       Ervaringen vanuit de horeca
Raoul Meester (Meester Advocaten)

16.40 u       Afsluiting door de voorzitter van de NSG

Naborrel en bezoek expositie

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011