De Belastingdienst als (tijdelijke) nieuwe bankier voor de (horeca)ondernemer

Door admin op 14-05-2020 11:47

De Belastingdienst als staatsbank van lening? 

Naast het traditionele heffen en innen van belastingen heeft de Belastingdienst sinds het ontstaan van de Corona uitbraak op 12 maart 2020 een nieuwe taak erbij gekregen. De Belastingdienst verstrekt kortlopende leningen tegen het zeer gunstige rentetarief van 0,01%. Voorheen werd er een rentetarief van 4% gehanteerd voor de invorderingsrente en de belastingrente. De invorderingsrente is met ingang van 23 maart 2020 op 0,01% vastgesteld. Hoelang dit zeer gunstige percentage blijft voortbestaan is afhankelijk van de politieke weekberichten, maar een inschatting dat dit pakket tot 1 september 2020 zal blijven voortbestaan is niet onwaarschijnlijk. Het grote voordeel is dat er momenteel ook geen lastige vragen gesteld worden.

Welke belastingen komen in aanmerking?
De belangrijkste heffingen voor de ondernemers zijn de aangiftebelastingen loonheffing en omzetbelasting. De fiscuslening kan ook toegepast worden op de aanslagbelastingen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Voorbeeld omzetbelasting:
U heeft op tijd aangifte omzetbelasting gedaan.
Tijdvak: maart 2020
Omzetbelasting volgens aangifte: €200.000
Betaalverzuimboete: 3% van €200.000 = €6.000
Dagtekening naheffingsaanslag: 12 mei 2020

U dient voor de zekerheid bezwaar aan te tekenen tegen de betaalverzuimboete. De Belastingdienst dient vanwege de Corona situatie ambtshalve de betaalverzuimboete kwijt te schelden, maar het kan geen kwaad om dit nog eens expliciet in een bezwaarschrift te benoemen. Verder dient u bij de ontvanger uitstel van betaling aan te vragen. De ontvanger treft standaard 3 maanden geen invorderingsmaatregelen.

Bij verlenging (langer) uitstel dan de 3 maanden gelden de volgende vijf voorwaarden:

a. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
b. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
c. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
d. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring
e. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel €20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist.

Het verlenen van het verlengde uitstel is ook afhankelijk of de horeca weer (geheel) open mag.

Stel u heeft €200.000 lening bij de bank uitstaan tegen 6% rente en u lost deze lening geheel
boetevrij af met de reeds gereserveerde omzetbelasting. Op jaarbasis scheelt dit €11.980
wanneer u 0,01% betaalt aan de Belastingdienst.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011