Burgemeesters kunnen lokaal maatwerk leveren en speciale activiteiten binnen toestaan bij horeca

Door admin op 04-05-2021 09:58

Wat veel ondernemers zich waarschijnlijk onvoldoende realiseren is dat burgemeesters ontheffing kunnen verlenen op een aantal verboden uit de Covid-19 Noodwet, zodat bijzondere activiteiten weer binnen bij de horeca kunnen plaatsvinden.

Een ontheffing op de Noodwet is niet bedoeld om de reguliere exploitatie van horecabedrijven weer te hervatten, maar kan wel verleend worden voor bijvoorbeeld evenementen, een jubileum, bruiloften of uitvaarten. In de praktijk zijn er echter nauwelijks aanvragen van horecaondernemers aan hun burgemeester om ontheffing te verlenen op basis van artikel 58e van de Wet publieke gezondheid. Op grond van dit artikel kan de burgemeester ontheffing verlenen op een aantal verboden in de Noodwet (Tijdelijke wet maatregelen Covid-19). Denk hierbij aan het verbod om evenementen te organiseren, het verbod op groepsvorming en openstelling van publieke plaatsen, waaronder dus horecabedrijven.

Burgemeester maakt zelfstandig een afweging
De burgemeester zet het ontheffingsverzoek af tegen de bestrijding van het virus. Hij raadpleegt daarbij de GGD. Of in een bijzonder geval een ontheffing aan de orde kan zijn, is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Dit is de afweging van de burgemeester zelf. Aan de ontheffing kunnen door de burgemeester voorschriften en beperkingen worden verbonden, al dan niet naar aanleiding van het advies van de GGD.

Ontheffingen zijn een uitzondering op de regel en zijn niet bedoelde om nieuwe algemene uitzonderingen te maken. Evenmin is het de bedoeling om op deze wijze de ‘reguliere horecaexploitatie’ via een ontheffing te kunnen opstarten.

Bruiloften en uitvaarten
Wat onder “bijzondere omstandigheden” gevallen moet worden verstaan, kan door burgemeesters verschillend worden ingevuld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt daarbij aan bruiloften, uitvaarten, het uitreiken van koninklijke onderscheidingen en jubilea waarbij bijzondere omstandigheden spelen. Gemeenten kunnen op deze wijze ook eigen ‘fieldlab-experimenten’ houden. Onder ‘bijzonder omstandigheden’ kunnen ook (voorzorgs)maatregelen worden geschaard zoals het afstandscriterium, kuchschermen, sneltests, et cetera.

Regionale verschillen benutten
De bewuste ontheffing kan door de burgemeester worden verleend, maar deze is daartoe niet verplicht. Ontvangt de ondernemer een weigering, dan lijkt het verkrijgen van een dergelijke ontheffing moeilijk juridisch afdwingbaar.

Desalniettemin laten ondernemers in dit kader mogelijke kansen liggen. Burgemeesters kunnen individueel namelijk verschillend denken over deze problematiek. Dit verschil kan regionaal spelen (de noordelijke provincies kunnen wellicht wat soepeler zijn), maar ook op individuele basis kan, per gemeente, de bereidheid van de burgemeester om dergelijke ontheffingen te verlenen verschillen. Bekende burgemeesters die wellicht tot iets bereid zouden kunnen zijn, lijken die van Breda, van Rotterdam en van Nijmegen te zijn, maar er zijn ook minder bekende voorbeelden.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011