Onjuiste informatie bij aangaan huurovereenkomst van een horecaonderneming

Door admin op 17-09-2012 07:42

Wat als u bij het aangaan van de huurovereenkomst van een horecabedrijf onjuist bent geïnformeerd over bijvoorbeeld de omzetcijfers en/of arbeidsovereenkomsten met werknemers.

De uitspraak van het Hof Den Bosch van 29 november 2011 laat zien dat dit voor huurder niet eenvoudig een reden oplevert om de huurovereenkomst schadeloos te beëindigen.

Omzetcijfers
In deze zaak had degene die de horecaonderneming wilde gaan verhuren aan de nieuwe horeca-exploitant aangeven dat er een omzet gerealiseerd zou kunnen worden van € 350,- per dag. In de praktijk bleek dit lager te zijn. Hoewel dat in principe een reden kan opleveren voor het schadeloos beëindigen van de huurovereenkomst, brak in dit geval de nieuwe exploitant het bewijs hem op.
Zo had de nieuwe exploitant met elkaar tegenstrijdige bewijsstukken in het geding gebracht en had de verhuurder op zijn beurt jaarstukken in het geding gebracht, waaruit blijkt dat er de afgelopen jaren wel degelijk gemiddeld een dagomzet van € 350,- werd behaald.
Indien er derhalve een beroep wordt gedaan op onjuiste omzetcijfers, dan is het van belang dit met stukken onderbouwd, met voorkeur van een deskundige, te bewijzen.

Onjuiste informatie met betrekking tot een arbeidsovereenkomst
In dit geval ging het erom dat de werknemer niet 9, maar ruim 17 jaar in dienst was. Dit brengt voor de eventuele ontslagvergoeding financiële gevolgen met zich mee.
Het Hof oordeelde hierover dat nu er ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst geen sprake was van een conflict en/of reden tot ontslag van die werknemer, deze onjuiste informatie er niet toe geleid zou hebben de huurovereenkomst niet aan te gaan. In dat geval kan het niet tot een reden tot schadeloos beëindigen leiden.

Verder was de werknemer niet voor 32,5 uur, doch voor 30 uur per week inzetbaar. Hoewel de verhuurder de nieuwe exploitant hieromtrent onjuist had geïnformeerd, was ook dit niet voldoende om de huurovereenkomst schadeloos te kunnen vernietigen. Immers was niet de verminderde inzetbaarheid van de werknemer een reden geweest voor de beëindiging van de huurovereenkomst, doch juist de achterblijvende dagomzetten.

Conclusie
Uit het bovengenoemde is op te maken dat een beroep op onjuiste informatie bij het sluiten van een overeenkomst niet eenvoudig een reden kan opleveren voor het schadeloos beëindigen van die overeenkomst.
Meester Advocaten helpt u graag om uw positie in te schatten.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011