Amsterdam: Convenant bonusregeling sluitingstijden nachtzaken

Door admin op 09-12-2014 16:46

Op 4 december jl. heeft de burgemeester van Amsterdam samen met KHN, vertegenwoordigers van het Leidseplein en Rembrandtplein een convenant gesloten waarin de zogenaamde “bonus-malusregeling” voor de horeca verder is uitgewerkt.

Als “bonus” kunnen avond- en nachtzaken in plaats van tot 05.00 uur (met afkoel uur tot 06.00 uur) voortaan tot 08.00 uur geopend zijn. Voor avondzaken geldt een vergelijkbare verruiming van de openingstijd, maar dan tot 06.00 uur. Deze verruiming geldt alleen in het weekend!

De "bonus" kan worden verloren in drie situaties:

  1. Bij de tweede overtreding: als er niet wordt voldaan aan de inspanningsverplichting die de gemeente oplegt (o.a. ten aanzien van gratis drinkwater verstrekking, direct contact met omwonenden, geen promotieacties e.d.);
  2. Als er een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd ten aanzien van de handhavingsstrategie horeca of overtreding muziekgeluid;
  3. Indien er sprake is van een excessituatie.
     

Dagzaken kunnen niet van een dergelijke bonusregeling profiteren. Daarvoor geldt slechts de mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus in de vorm van een verruiming sluitingstijd terras (waardoor in de zomer er geen wijziging -lees verruiming- plaatsvindt, maar in de winter het terras twee uur later mag sluiten). Deze regeling gold overigens al voor het Leidseplein.

Uit het convenant valt niet direct af te leiden welke ondernemers exact voor deze bonusregeling in aanmerking komen. Om de bonus te verdienen dient de ondernemer verantwoordelijkheid ten opzichte van omwonenden en de omgeving te nemen en overlast te voorkomen, op een wijze die in het convenant is uitgewerkt. Ook wordt er een financiële bijdrage van de ondernemers gevraagd.

Opmerkelijk is, dat de voormalige motie waarin de burgemeester werd aangespoord om invloed te geven aan de bonusregeling tot stand is gekomen door de steun aan twee horecabedrijven aan het Kleine Gartmanplantsoen, terwijl juist deze bedrijven niet voor een bonus in aanmerking kunnen komen (dagzaken, met reeds ruimere openingstijden terras).

De realisatie van het convenant is overigens nog niet definitief, aangezien er in januari 2015 nog een stemming zal plaatsvinden over het oprichten van de twee bedrijfsinvesteringzones (BIZ), die noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

Om voor de onderhavige regeling in aanmerking te komen, dient de horecaondernemer in Amsterdam in het BIZ-gebied te vallen en mag aan deze ondernemer in het afgelopen jaar geen bestuurlijke maatregel zijn opgelegd. Er dient een specifieke aanvraag te worden ingediend. 

Tip
Zorg ervoor dat er geen bestuurlijke maatregel wordt opgelegd zodat van deze regeling gebruik kan worden gemaakt. Mocht er toch een dergelijke maatregel worden opgelegd dan kan er een extra reden zijn om deze juridisch aan te vechten! 

Tip
In verband met de extra risico's die geluidsovertredingen met zich meebrengen is het meer dan gemiddeld verstandig om te beschikken over een deugdelijke geluidsrapportage en eigen handhaving van de geluidsregels! 

Tip
Bedrijven doen er verstandig aan om in het belang van het verkrijgen en behouden van de "bonus" in het Personeelshandboek en/of separate personeelsinstructie op te nemen dat het personeel zich individueel aan de inhoud van het convenant dient te houden. Dit geldt tevens voor de contractuele relatie met de portierbedrijven en de individuele relatie met de portiers.

Tip
Vraag deze vergunning tijdig aan, aangezien de burgemeester van Amsterdam een aanvraagtermijn naar verwachting van minimaal acht weken zal (kunnen) hanteren. Wacht dan ook niet tot het allerlaatste moment van 1 juli 2015!

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011