KHN-cao afgelopen: wel of niet contract voor onbepaalde tijd?

Door admin op 23-01-2014 09:35

Werkgevers die lid zijn van KHN: opgelet!

Het is al weer een tijdje geleden, maar  in de periode 1 april tot en met 31 juli 2012 was sprake van een cao-loze periode.  Voor die periode geldt dan geen cao, maar valt men terug op de wet.

Dit heeft verschillende gevolgen. Eén van deze gevolgen wordt hierna, naar aanleiding van een vraag, onder de loep genomen.

Als er in die bewuste cao-loze periode voor de 4e keer een tijdelijk contract is aangeboden, is dat dan wel toegestaan, nu de wettelijke regeling zegt: maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar?

Ten aanzien van de voor de KHN-cao typerende regeling (namelijk maximaal 6 tijdelijke contracten in maximaal 5 jaar) hebben de vakbond en KHN in de huidige cao afgesproken, dat die per 1 april 2012 is blijven voortbestaan. Probleem opgelost, zo lijkt het.

Toch moeten werkgevers die in de periode 1 april tot en met 31 juli 2012 een 4e tijdelijk contract of een tijdelijk contract na 3 jaar met Werknemer X hebben gesloten, op hun hoede zijn.

Pas omstreeks augustus 2012 werd bekend dat de ‘horecaregeling’ vanaf 1 april 2012 is blijven gelden.

Werknemer X zou dus kunnen zeggen dat hij er vóór die bekendmaking vanuit mocht gaan dat zijn 4e arbeidsovereenkomst er één van onbepaalde tijd is geworden. De vraag is of een cao dan zoveel kracht heeft, dat deze de onbepaalde tijd alsnog zou kunnen ‘omzetten’ in een tijdelijk contract.

Een werknemer die lid is van een vakbond, heeft zijn contractsvrijheid aan die vereniging overgedragen en is in die zin dus gebonden aan wat die vakbond met KHN afspreekt. Als Werknemer X dus lid van de vakbond zou zijn, dan is de 4e arbeidsovereenkomst toch niet voor onbepaalde, maar achteraf gezien voor bepaalde tijd aangegaan, omdat de vakbond dat zo met KHN heeft afgesproken.

Maar hoe het zit het als Werknemer X geen lid van de vakbond is, maar de cao wel in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard? Omdat de meningen daarover in ‘juristenland’ ernstig verdeeld zijn, bestaat hierop momenteel helaas niet één duidelijk antwoord. 

Uiteraard helpt Meester Advocaten u in zo’n situatie graag met het zoeken naar het voor u meest passende antwoord. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011