Concept hotelbeleid Stadsdeel Centrum

Door admin op 17-11-2011 09:32

Enige tijd geleden berichtten wij al op onze weblog over het aanstaande nieuwe hotelbeleid van Stadsdeel Centrum.

Op dit moment is het hotelbeleid vrijgegeven en ligt ter inzage. Tevens is dit het moment dat er zienswijzen kunnen worden ingediend op dit concept hotelbeleid. Het indienen van zienswijzen is nog mogelijk t/m 1 december a.s.

De kern van het concept hotelbeleid is gelegen in het voorgenomen spreidingsbeleid.

Dit spreidingsbeleid komt er op neer dat het Dagelijks Bestuur alleen gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om een hotel te realiseren (in afwijking van het bestemmingsplan) als het gaat om een hotelinitiatief in een van de genoemde gebieden te weten:

• Centrum Oost
• Waterlooplein en omgeving
• Valkenburgerstraat
• Rapenburg
• Prins Hendrikkade (vanaf de oude Schans t/m het Kattenburgerplein)
• Haarlemmerplein
• Vijzelstraat (vanaf Herengracht/Vijzelgracht/Nieuwe Vijzelstraat)
• Rozengracht
• Het terrein aan de binnenkant 12a/buiten Bandammerstraat.

In alle overige gebieden zal het Dagelijks Bestuur geen gebruik maken van de bevoegdheid een hotel in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren, behoudens de navolgende uitzonderingen.

Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Leidseplein en omgeving

Het Rembrandtplein, Thorbeckeplein, Leidseplein en omgeving zijn aangemerkt als uitgaanspleinen. Daarom is in deze gebieden geen sprake van een mening van de functies wonen, werken en recreëren. Het primaat ligt in deze gebieden op recreëren (horeca en cultuur). Vanwege deze grootstedelijke en regionale gebieden als uitgaanscentra wordt het niet als probleem gezien dat het primaat op recreëren ligt, mits het aanbod divers en van goede kwaliteit is, subjectieve en objectieve veiligheid niet in het geding is en er geen monofunctionaliteit door hotelontwikkeling ontstaat. Nieuwe hotelontwikkelingen dienen een bijdrage te leveren aan de diversiteit van het hotelaanbod in deze gebieden.

Daarom mag in deze gebieden, mits wordt voldaan aan de criteria voor hotelontwikkeling, eventueel nog wel een hotel gevestigd worden.

Tophotels

Amsterdam streeft nog steeds naar aan kwalitatief hoog aanbod in alle hotelsegmenten waarbij nog vraag wordt gezien naar hotels in het absolute topsegment. Stadsdeel Centrum biedt graag ruimte aan maximaal drie hotels in dit topsegment met een maximum van ca. 150 kamers per hotel. Het stadsdeel denkt daarbij aan hotels zoals het Four Seasons, Park Hyatt, Ritz, Neward Carlton of het Mandarin Oriental.

Unieke hotelconcepten

Stadsdeel Centrum wil daarnaast nog medewerking verlenen aan uitzonderlijke hotelconcepten die een unieke bijdrage leveren aan het maatschappelijke, culturele of economische klimaat van Amsterdam en die aantoonbaar niet buiten Stadsdeel Centrum gerealiseerd kunnen worden. Dergelijke hotelconcepten dienen aan te tonen dat zij met hun concepten exceptionele bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van Amsterdam als toeristische bestemming. Daarnaast dient te worden aangetoond op welke unieke wijze dit bijzondere initiatief bijdraagt aan de maatschappelijke, culturele of economische ambities van de gemeente Amsterdam.

Postcodegebied 1012

Voor hotelontwikkelingen in het postcodegebied 1012 worden de afspraken uit de Strategienota Coalitieproject 1012, Hart van Amsterdam overgenomen.

1. Verbetering van bestaande, kwalitatief slechte hotels (oververtegenwoordiging van 0,1 en 2 sterrenhotels).
2. Actief beleid om bestaande 4/5sterrenhotels een meer open karakter te laten krijgen door bijvoorbeeld publiekstrekkende functies in de plint of bouwkundige aanpassingen.
3. Naast de verbetering van bestaande hotels worden geen extra hotels toegestaan, tenzij het initiatieven betreft met een uitzonderlijke unieke en/of vernieuwend concept.

Zelfstandige horeca

Daarnaast wordt in de Hotelnota de mogelijkheid geschapen dat er zelfstandige horeca komt in hotels, dus ook bij bestaande hotels.

Het voorstel is hotels met een bruto vloeroppervlak van 1000m² of meer in aanmerking te laten komen voor een zelfstandige horeca III of IV vestiging (een bar of een restaurant ook voor niet-hotelgasten). Een dergelijke zelfstandige horecavestiging is toegestaan op alle bouwlagen met een maximale maat van 150m² of maximaal 10% van het bruto vloeroppervlak van het hotel.

Dit voorstel werd door een aantal omwonenden op de inspraakavond niet goed ontvangen, waarop het dagelijks bestuur heeft aangegeven het onderwerp nog eens goed te willen bekijken en mogelijk met aanvullende (kwalitatieve) eisen te komen voor zelfstandige horeca in hotels.

Algemene criteria voor alle hotelontwikkeling

1. Functiemenging: het hotelinitiatief mag de externe functiemenging in de omgeving niet verslechteren en dient in principe, bij panden groter dan 1000m², de interne functiemenging te bevorderen.
2. Woon- en leefklimaat: het hotelinitiatief mag niet leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat.
3. Kwaliteitsimpuls: het hotelinitiatief dient een aantoonbare kwaliteitsimpuls op te leveren voor de omgeving.
4. Verkeersaantrekkende werking, verkeersveiligheid en gebruik van de openbare ruimte: het hotelinitiatief mag geen overmatig verkeersaantrekkende werking hebben en mag de verkeersveiligheid niet verslechteren.
5. Parcellering en architectonische kwaliteit: het hotelinitiatief mag de parcellering en architectonische kwaliteit van de bebouwing en het perceel niet aantasten.
6.
In het vorige hotelbeleid was nog een beleidsregel opgenomen met betrekking tot woningontrekking. Deze beleidsregel komt te vervallen omdat deze juridisch in strijd komt met de Regionale Huisvestingsverordening.

Tips

Indien u hotelinitiatieven heeft die buiten genoemde voorkeursgebieden vallen en ook naar verwachting niet onder één van de genoemde uitzonderingen geschaard kunnen worden, dan is het verstandig om nu gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden die er zijn. U kunt dan het stadsdeel verzoeken, door middel van het indienen van een zienswijze, om uw hotelinitiatief mogelijk te maken dan wel uw gebied alsnog aan te wijzen als mogelijk ontwikkelingsgebied voor hotels.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011