De Belastingdienst stuurt personen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd waren vanaf eind maart een brief over deze registratie.

FSV brief ontvangen? Wat nu…?

Door admin op 30-03-2021 10:33

De Belastingdienst stuurt personen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd waren vanaf eind maart een brief over deze registratie. Een voorbeeld van deze brief staat hier. De verzending zal gefaseerd plaatsvinden waardoor niet iedereen direct de brief zal ontvangen.  Het streven van de Belastingdienst is om alle personen die in FSV waren geregistreerd uiterlijk eind juni 2021 te informeren. De Belastingdienst moet dit doen vanwege een aangenomen motie van de Tweede Kamer.

Wat is de Fraude Signalering Voorziening (FSV)?

De Belastingdienst registreerde signalen van mogelijke fraude in een applicatie: de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Ook andere risicosignalen werden opgenomen, zoals klikbrieven, afwijkende reiskosten, meldingen van andere overheidsinstellingen. Gebleken is dat de FSV niet voldeed aan de AVG. Met name de toegangsrechten voor de Belastingdienstmedewerker waren veel te uitgebreid. Dus niet alleen de inspecteur die jouw persoonlijke zaak behandelde, maar vele belastingdienstmedewerkers konden zien welke signalen er in het FSV bestand waren opgenomen. De signalen werden ook niet gelimiteerd waarbij valt af te vragen of ‘de kwaliteit van signaal’ überhaupt is beoordeeld.

Zo was het mogelijk dat een afgehandeld kwestie voor de inkomensheffing door deze inspecteur toch als een signaal werd opgenomen in het FSV bestand. Voor de omzetbelastinginspecteur vormde dat weer een aanleiding om een boekenonderzoek op te starten. Ook een valse tip van een jaloerse collega ondernemer kan dan ten onrechte voor veel ellende voor u hebben geleid, zoals (uiteindelijk) een BIBOB onderzoek zonder deugdelijke gronden. De applicatie is daarom vorig jaar uit de lucht gehaald. Circa 250.000 personen zijn ooit in FSV geregistreerd.

Eind juni 2021 nog geen brief ontvangen?

Kunt u dan gerust gaan slapen?

Helaas is dat niet het geval. Een aantal groepen krijgt nog geen brief. Het gaat dan om:

- NV’s en BV’s.
De Belastingdienst vindt dat rechtspersonen geen AVG rechten hebben en subject zijn. Of deze stelling voor de persoonlijke Holding BV hout snijdt is, is juridisch geen gelopen koers.

- Individuen waarvoor de (fiscaal-) juridische, toezicht- of opsporingsbelangen zwaarder wegen dan het informeren over de registratie (bijvoorbeeld bij een lopend strafrechtelijk onderzoek). Deze uitzondering is wel erg ruim geformuleerd en dient zich naar onze mening alleen te beperken tot strafrechtelijke onderzoeken die onder leiding van een Officier van Justitie staan.

- Ouders in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag krijgen geen brief. De ouders van deze groep die in FSV stonden worden via hun persoonlijke zaakbehandelaar benaderd.

Rond Pasen 2021 ontvangen de eerste paar duizend mensen een FSV brief. Hierin staat eigenlijk niets meer dan dat u in het FSV bestand geregistreerd stond. De hamvraag wordt hiermee niet beantwoord! Immers, een ieder wil dan natuurlijk wel weten waarom hij of zij en met welke gegevens hij of zij in het FSV bestand was opgenomen. Dit kan namelijk verklaren waarom de Belastingdienst zo intensief met u bezig was en ook bijvoorbeeld inzicht geven wie u heeft aangemeld bij de Belastingdienst.

Wat nu...

Personen die dergelijke brieven van de Belastingdienst hebben ontvangen adviseren wij om niet louter informatieverzoeken in te dienen via de door de Belastingdienst bedachte route (de internetportal die de Belastingdienst daarvoor ter beschikking heeft gesteld), maar (mede) via een eigen zelfstandig AVG-verzoek en eventueel bezwaarschrift. 

Zowel in de situatie dat u een FSV brief hebt ontvangen, alsmede in de situatie dat u het vermoeden hebt dat u wel erg veel in de belangstelling van de Belastingdienst stond en geen FSV brief hebt ontvangen, staat het team van Meester advocaten klaar om u juridisch te begeleiden om deze informatie van de Belastingdienst te achterhalen.

Uiteraard bespreken wij ook de mogelijke vervolgstappen met u.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011