Uitspraak rechtbank Oost-Brabant: weigeren gedoogbeschikking niet proportioneel

Door admin op 14-04-2016 12:44

Onlangs heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan inzake een beroep tegen het besluit van de Burgemeester van Den Bosch om een gedoogbeschikking voor een coffeeshop te weigeren. De aanvrager, bijgestaan door Meester Advocaten, werd door de burgemeester verweten haar (kas)administratie niet op orde te hebben wat volgens de burgemeester strijd met de belastingwetgeving opleverde. Er was door de Belastingdienst ook een vergrijpboete opgelegd.

De rechtbank oordeelde echter dat het besluit van de burgemeester onvoldoende was gemotiveerd omdat er geen rekening mee was gehouden dat de vergrijpboete die was opgelegd in verband met de administratie was gematigd tot slechts 10%. Deze omstandigheid kan in het kader van de proportionaliteit wel van belang zijn.

Verder oordeelde de rechtbank dat er tussen het voornemen tot het weigeren van de vergunningen en de uiteindelijke besluitvorming bijna 3 jaar zat en de burgemeester de exploitatie van de coffeeshop in de tussentijd heeft gedoogd. De vraag is dan ook in hoeverre er thans sprake is van actueel gevaar.

Voorts oordeelde de rechtbank dat het advies van het Landelijk Bureau gezien het tijdsverloop niet voldoende actueel meer was om aan het bestreden besluit ten grondslag te mogen leggen.

Ook oordeelde de rechtbank dat gezien de gebrekkige motivering van het besluit van de burgemeester het beroep op het gelijkheidsbeginsel onvoldoende beoordeeld kon worden. In 4 volgens aanvrager vergelijkbare gevallen had de burgemeester namelijk de gedoogbeschikkingen wel verleend, onder voorwaarden.

Ten aanzien van het criterium ‘slecht levensgedrag’ uit de APV oordeelde de rechtbank dat gezien de toelichting op de APV alleen gedragingen uit de afgelopen 5 jaar mogen worden meegewogen. De burgemeester was echter verder terug gaan kijken, wat niet was toegestaan.

Tips:

  • Ga altijd na of er niet een beroep kan worden gedaan op het proportionaliteitsbeginsel zoals dat is neergelegd in de Wet Bibob. Uit de praktijk blijkt dat een beroep daarop regelmatig slaagt;
  • Adviezen van deskundigen moeten voldoende actueel zijn. Controleer wanneer dergelijke adviezen zijn opgesteld;
  • Ten aanzien van het criterium “slecht levensgedrag” geldt dat in de toelichting op de APV in een heel aantal gemeenten is aangegeven hoe dat artikel moet worden uitgelegd. In de APV van Den Bosch is de beperking opgenomen dat in beginsel niet verder dan 5 jaar mag worden teruggekeken qua antecedenten.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011