Ventilatienormen: van streng naar soepel, van soepel naar streng?

Door admin op 26-08-2021 14:43

Met ingang van 1 juli 2021 zijn de ventilatienormen (luchtverversing) in cafés en restaurants versoepeld. Reden daarvoor is gelegen in de invoering van de nieuwe Alcoholwet per diezelfde datum en de schrapping van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. De Alcoholwet is de opvolger van de welbekende Drank- en Horecawet. De schrapping van het Besluit heeft ervoor gezorgd dat teruggevallen diende te worden op het Bouwbesluit waarin soepelere normen gelden.

Met de aanpassing van de Drank- en horecawet ligt sinds 1 juli de ventilatienorm ver onder die van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voorheen was die eis dat de lucht in horecazaken eens per tien minuten moet worden ververst. Door de aanpassing van de wet gelden sinds 1 juli nieuwe eisen: daarin staat dat de lucht maar eens per uur hoeft te worden ververst. Dit heeft tot veel kritiek geleid, hoofdzakelijk door de coronacrisis waarin wij ons bevinden. Het OMT adviseerde dan ook op 26 juli 2021 om de ventilatienormen voor de alcoholhoudende drank schenkende horeca te behouden.

Dit heeft zich tot uiting gebracht in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Daarin is nu bepaald dat voor een publieke horecalokaliteit slechts voor publiek kan worden opengesteld indien een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte aanwezig is.

Indien voor 14 augustus 2021 een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is aangevraagd en die vergunning niet voor 1 juli 2021 is verleend, dan geldt de regel niet. Dit is een uitzonderingsbepaling voor horecagelegenheden die  tussen 1 jul en 14 augustus 2021 een Alcoholwetvergunning hebben gekregen.

Heeft u verder nog vragen naar aanleiding van deze blog? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011