Nieuwe Horeca-CAO!

Door admin op 30-03-2022 09:26

In de horecabranche wordt vaak gebruik gemaakt van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er zijn twee cao’s; de cao van het Nederlandse Horeca Gilde (“NHG-cao”) en de cao voor Horeca- en aanverwante bedrijven (“de horeca-cao”). KHN en vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn onlangs een nieuwe tweejarige horeca-cao overeengekomen. De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. De cao geldt voor de KHN-leden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. KHN en de vakbonden hebben een algemeenverbindendverklaring van de cao aangevraagd. Deze procedure duurt nog een aantal maanden. Nu de horeca-cao vooralsnog niet algemeen verbindend is verklaard, gelden de bepalingen alleen voor de KHN-leden én werkgevers in de horecabranche die cao in de (individuele) arbeidsovereenkomst van toepassing hebben verklaard (middels een zogenaamd incorporatiebeding).

Loonsverhoging (per 1 april 2022)
In de (nieuwe) horeca-cao is een aantal veranderingen ten opzichte van de oude horeca-cao doorgevoerd. Zo geldt vanuit de nieuwe horeca-cao een loonsverhoging. De tabellen hiervoor zijn al eerder gepubliceerd op website van KHN.

  • De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 binnen de loonschalen met 3,4%;
  • Per 1 januari 2023 stijgen die lonen binnen de loonschalen met 2%;
  • De werknemer met een loon boven het eindloon van de loonschaal, wordt een verhoging toegekend mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. Die verhoging is 2% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023.


Bijzondere dispensatie doorvoeren cao-loonsverhoging
De horeca werkgever kan samen met de werknemers aan cao partijen vrijstelling vragen om de verhoging per 1 april 2022 van de feitelijke lonen buiten toepassing te laten als dit door de coronamaatregelen en de daaraan gerelateerde financiën voor de exploitatie dringend noodzakelijk is (artikel 1.27). De nieuwe basislonen per 1 april 2022 moeten wel gewoon toegepast worden. Dus bent u vanwege de coronamaatregelen in financieel zwaar terecht gekomen, kunt u actie ondernemen om de cao loonsverhogingen (tijdelijk) niet door te hoeven voeren.

Roosters
Let op met het inroosteren. Werkgevers moeten dienst- en werkroosters minimaal drie weken van tevoren kenbaar maken (artikel 3.3). In dit rooster wordt gestreefd naar vaste rustdagen (artikel 3.7) en naar regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer krijgt in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op tenminste twee aaneengesloten rustdagen. De tijd-voor-tijd regeling als compensatie voor het werken op een feestdag, moet binnen drie maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag.

Plus- of minuren
Onder de oude cao kon de werkgever elk moment van het jaar vaststellen of een medewerker plus- of minuren had. Na de betreffende periode van 12 maanden, had je dan nog zes maanden tijd om minuren in te laten halen of plusuren te compenseren. Na deze zes maanden vervielen uiteindelijk de minuren en moesten de openstaande plusuren worden uitbetaald. Maar dat is nu anders (artikel 12). Vanaf 2022 geldt dat je binnen een vaste periode van 12 maanden minuren moet compenseren. Na deze 12 maanden vervallen de minuren, dus dan is er wel loon uitgekeerd, maar heeft de werknemer daar niet voor hoeven werken. Dit betekent dat een horecawerkgever de overeengekomen uren ook daadwerkelijk binnen de vastgestelde periode van 12 maanden moet laten werken. Uitzondering (minuren voor rekening van werknemer) daargelaten.

Op het moment dat er sprake is van overuren, oftewel werknemer heeft meer dan zijn contracturen gewerkt aan het einde van de 12 maanden periode, dan kan je deze overuren nog drie maanden lang inroosteren als tijd -voor-tijd. Lukt dat niet, dan moeten de overuren uitbetaald worden tegen 100% van het salaris.

Nieuw is dus een vaste periode van 12 maanden als werkgever. Als werkgever moet je voor alle medewerkers dezelfde periode van 12 maanden hanteren om te bepalen of er over- of minuren zijn opgebouwd. Als werkgever kan je kiezen voor een kalenderjaar (januari tot en met december) of een vakantiejaar (juni tot en met mei). Een andere periode kan ook, maar dat moet dan voor alle medewerkers hetzelfde zijn en zijn opgenomen in hun individuele arbeidsovereenkomst. 

Moet u actie ondernemen?
Dat hangt ervan af. De horeca ondernemers die lid zijn van KHN zijn verplicht deze nieuwe cao te volgen. De nieuwe horeca-cao vindt u hier. Heeft u vragen over de nieuwe cao, of wilt u weten wat de horeca-cao specifiek voor uw onderneming betekent, neem dan gerust contact met ons op.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011