Amsterdam: ontwerp bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum 2

Door admin op 08-03-2022 16:25

Eerder heeft ons kantoor, als eerste, gemeld dat per 24 december 2021 het Voorbereidingsbesluit Winkeldiversiteit Centrum 2 van kracht werd. 

Daarop hoort de gemeente binnen een jaar een ontwerp bestemmingsplan kenbaar te maken. Eerder heeft de gemeente aangegeven dit op medio 10 maart a.s. te zullen doen. Inmiddels is duidelijk dat op vrijdag 14 maart a.s. het ontwerp bestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd. Hiertegen kunnen zienswijzen worden ingediend.

De inhoud van het ontwerp bestemmingsplan is ons kantoor inmiddels bekend.

Ten tijde van het Voorbereidingsbesluit stonden er 165 panden op de lijst waarvan een deel van de bestemming zou komen te vervallen. Hoewel de betrokken pandeigenaren en huurders/exploitanten niet direct door de gemeente op de hoogte van het Voorbereidingsbesluit zijn gesteld (uitsluitend door een algemene publicatie, maar geen individuele correspondentie), zijn er toch aardig wat 'bezwaren' gemaakt tegen het opnemen van de bewuste locatie in het Voorbereidingsbesluit. Ten aanzien van een 20-tal panden heeft de gemeente deze ‘bezwaren’ gehonoreerd; deze panden zijn vervallen en komen niet meer terug in het ontwerp bestemmingsplan.

Daarnaast heeft de gemeente ook nog vijf panden (aan het Damrak, de Molensteeg en de Taksteeg) aan het bestemmingsplan toegevoegd. Deze panden stonden nog niet op de lijst behorend bij het Voorbereidingsbesluit.

Hierdoor is de oorspronkelijke lijst van 165 panden nu aangepast tot een resterende 150 panden.

De gemeente heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat zij pandeigenaren en eventuele huurders een specifieke brief zal toezenden met betrekking tot dit ontwerp bestemmingsplan. Nog niet eerder had de gemeente betrokkenen schriftelijk bericht. Juridisch lijkt de gemeente overigens niets verplicht om dergelijke brieven te sturen.

De besluitvorming kan een enorme impact hebben zowel voor pandeigenaren als voor huurders/exploitanten. Op de resterende lijst van panden komen bijvoorbeeld nog steeds panden voor die beschikken over een horecaexploitatievergunning en waar horeca geëxploiteerd wordt, terwijl de horecabestemming vervalt.

 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011