Amsterdam: na verbouwing horecapand niet altijd direct open!

Door admin op 28-05-2014 17:30

Horeca ondernemers in Amsterdam, (maar ook daarbuiten) staan er vaak onvoldoende bij stil dat er wellicht niet direct tot heropening kan worden overgegaan na verbouwing op grond van de regels gesteld in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Ook betrokken adviseurs zoals aannemers en architecten realiseren zich dit nog vaak onvoldoende.

Heropening van het horecabedrijf kan na verbouwing slechts rechtsgeldig aan de orde zijn indien op dat moment over een geldige exploitatievergunning wordt beschikt.

Mocht de exploitatievergunning in de tussentijd zijn verstreken dan kan de gemeente onder omstandigheden zich op het standpunt stellen dat er een nieuwe aanvraag exploitatievergunning moet worden ingediend maar dat tot het moment waarop deze exploitatievergunning is verleend het horecabedrijf dient te zijn gesloten.

Tips:

  • Zorg er altijd voor dat er ruimschoots voorafgaand aan het verstrijken van de exploitatievergunning een nieuwe aanvraag exploitatievergunning wordt ingediend;
  • Wees bij (langdurige) verbouwingen extra alert op het eventueel verstrijken van de vergunningstermijn en het tijdig doen van een nieuwe aanvraag;
  • Mochten er problemen worden voorzien, dan is het in de meeste gevallen verstandig om direct contact op te nemen met de gemeente;
  • Mochten er toch nog problemen met heropening zijn dan kan vaak worden overwogen om alsnog een verzoek te doen tot het verkrijgen van ‘’voorlopige toestemming’’. Daarbij is het verstandig om een adviseur in te schakelen.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011