AirBnB: Rechter oordeelt dat boete van € 72.000,- ten onrechte is opgelegd

Door admin op 09-03-2016 10:34

AirBnB is inmiddels bij een ieder bekend. Veel mensen en bedrijven verhuren hun woning aan toeristen en verdienen daardoor een (aanzienlijk) extraatje. Gemeenten proberen deze verhuur aan toeristen aan banden te leggen en hebben forse boetes in het leven geroepen indien de voorwaarden waaronder AirBnB mag plaatsvinden worden overtreden.

Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de verhuur aan toeristen niet bedrijfsmatig dan wel structureel mag plaatsvinden. Als de woning meer dan 2 maanden per jaar verhuurd wordt gaat de gemeente onderzoeken of er niet bedrijfsmatig verhuurd wordt.

Op het moment dat de woning bedrijfsmatig of structureel wordt verhuurd kan er een boete worden opgelegd wegens het onttrekken van de woning aan de woningvoorraad. Grondslag daarvoor is de Huisvestigingswet en de Huisvestingsverordening. Boetes kunnen hoog op lopen.

Op 1 juli 2015 is de gewijzigde Huisvestingsverordening in de gemeente Amsterdam in werking getreden, onder meer naar aanleiding van de wijziging Huisvestingswet. Deze wijziging was ingrijpend zo oordeelde de rechtbank. In de Huisvestigingsverordening wordt echter voor het opleggen van de boetes nog verwezen naar de oude artikelen 7 en 30 van de Huisvestingswet als grondslag voor de bevoegdheid tot het opleggen van de boetes, terwijl dit artikel 21 van de Huisvestingswet had moeten zijn.

De rechtbank oordeelde dat, hoewel deze fout bij de wijziging van de verordening waarschijnlijk over het hoofd is gezien, hieraan niet voorbij kan worden gegaan. De boete door de gemeente is volgens de rechtbank dan ook ten onrechte opgelegd.

Hierbij zij wel aangetekend dat, nu het hier gaat om een procedure omtrent een voorlopige voorziening, het oordeel van de rechtbank slechts een voorlopig oordeel is.

Een definitieve uitspraak van de rechtbank zou moeten uitwijzen of deze fout in de Huisvestingsverordening voor de gemeente Amsterdam definitief fataal is.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011