Planschade: vergoeding isolatiekosten bouw woningen nabij horeca

Door admin op 18-03-2015 08:36

Horecazaken maar ook andere bedrijven zijn voor de hoeveelheid geluid die zij mogen produceren gebonden aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Zo mogen horeca-inrichtingen tussen 19.00 uur en 23.00 uur maximaal 45 dB(A) produceren op de gevel van woningen.

Uiteraard speelt bij de hoeveelheid geluid die geproduceerd mag worden de afstand tot die woningen een belangrijke rol. Immers geldt in de regel hoe verder de woningen weggelegen zijn, hoe meer geluid er geproduceerd kan worden.

Dat betekent dat indien er in de nabijheid van horeca-inrichtingen nieuwe woningen worden gebouwd op een afstand waar deze voorheen niet aanwezig waren, dat gevolgen kan hebben voor de hoeveelheid geluid die geproduceerd mag worden. De betreffende horeca-inrichting kan daardoor in een nadeliger positie komen te staan.

Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een geval waarbij vanwege een vrijstelling woningen konden worden gebouwd in de directe nabijheid van een locatie waar evenementen worden gehouden. Door de bouw van de woningen, zo was de stelling van de Evenementenhal, werd schade geleden omdat er minder luidruchtige evenementen konden worden gehouden wat zou hebben geleid tot inkomensschade.

De Raad van State gaf de evenementenhal gelijk. Daarbij werd verwezen naar een uitspraak van 22 juli 1994 waarin door de Raad van State reeds werd geoordeeld dat aanleiding kan bestaan voor een vergoeding van planschade ter voorkoming of beperking van planschade, zoals kosten van geluidwerende voorzieningen, mits die kosten in een redelijke verhouding tot de schade staan. In het geval van de Evenementenhal oordeelde de Raad van State dat vergoeding van die kosten slechts aan de orde waren indien deze niet hoger zijn dan de schade, die zou optreden bij een ongewijzigde of slechts een beperkt aangepaste exploitatie van de zalen van het evenementencentrum. Oftewel, de kosten van de isolatiemaatregelen mogen de kosten van de te lijden schade niet te boven gaan ingeval geen isolatiemaatregelen zouden worden genomen, willen deze voor vergoeding in aanmerking komen.

Tips:

  1. Realiseer u dat de bouw van woningen in de nabijheid van uw zaak gevolgen kan hebben voor het maximale geluidsniveau dat u mag produceren.
  2. Indien een bestemmingsplan de bouw van woningen in de nabijheid van uw horecazaak mogelijk maakt, dien dan altijd een zienswijze in, dan wel ageer tegen de vaststelling van dat bestemmingsplan.
  3. Ook middels een omgevingsvergunning kan de bouw van woningen mogelijk worden gemaakt, ook als is dat in strijd met het bestemmingsplan. Hou dit dan ook altijd goed in de gaten.
  4. Wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin woningen mogelijk worden gemaakt of wordt er een omgevingsvergunning verleend die dit mogelijk maakt, onderzoek dan altijd de mogelijkheden om de schade te verhalen indien sprake is van schade vanwege de beperking in de mogelijke geluidsproductie.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011