Seizoenarbeid: moet de seizoenarbeider elk jaar opnieuw werk worden aangeboden?

Door admin op 10-05-2013 15:59

Ook de horeca kent, vooral in de buurt van recreatiegebieden seizoensarbeid. 

Wat als een werknemer zes jaar lang  elke keer wordt verzocht in een seizoen arbeid te verrichten en voor die periode een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontvangt. Heeft de werknemer daarna dan ook recht om opnieuw opgeroepen te worden? 

Het gerechtshof in Leeuwarden vond eind 2012 van wel (LJN: BY7478). Hierbij speelde volgens het hof een rol dat vanaf aanvang van het dienstverband de contracten elkaar in een vast patroon, namelijk jaarlijks, hadden opgevolgd, dat de werknemer voor haar inkomen afhankelijk was van de werkgever en er geen sprake was van disfunctioneren. 

Let op!: deze procedure was pas omstreeks 2009/2010 door de werknemer gestart. Uit het feit dat werknemer vanaf 1999 tot en met 2005 jaarlijks was opgeroepen, en het in het voornoemde geval ook van werkgever verwacht kon worden dat in 2006 te doen, kan echter volgens het hof niet worden afgeleid dat de werkgever ook gehouden zou zijn om werknemer in de jaren daarna een arbeidsovereenkomst aan te bieden. De werknemer had immers uit het tijdsverloop kunnen opmaken dat de werkgever niet meer met haar verder wilde gaan, zodat zij dus op zoek had kunnen gaan naar alternatieve inkomstenbronnen. Vanaf 2007 heeft de werknemer dan ook geen recht meer op schadevergoeding. 

Indien u gebruik maakt van seizoenswerk, let er dan goed op dat u de seizoenarbeiders tijdig aangeeft of u hen al dan niet de volgende keer zal inschakelen. Bij gelijkblijvende omstandigheden als het jaar daarvoor, kan het zo zijn dat de werknemer wel aanspraak kan maken op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Geef dan ook bij deze mededeling duidelijk aan wat voor gewijzigde omstandigheden er zijn om de werknemer voor de opvolgende periode niet in te schakelen. Doe dit bij voorkeur schriftelijk. Uiteraard is Meester Advocaten B.V.  bereid u hierbij te helpen. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011