Amsterdam centrum beperkt handhaving mengformules

Door admin op 18-01-2017 11:44

Mengformules (horeca in winkels) zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het centrum van Amsterdam. Al sinds 2006 bestaat er de mogelijkheid voor winkels om in de binnenstad een klein gedeelte van de ruimte voor horeca in te richten. Sinds enige tijd zijn daarvoor beleidsregels van toepassing.

Regelmatig worden deze beleidsregels overtreden. Bijvoorbeeld doordat een te groot deel van het vloeroppervlakte van de winkel (meer dan 20% dan wel meer dan 20 m²) voor horeca wordt gebruikt, de geplaatste tafels en stoelen zijn geplaatst aan de voorgevel van het pand en/of dat er teveel sprake is van horeca-uitstraling.

Tot op heden heeft stadsdeel Centrum verschillende malen handhavend opgetreden tegen mengformules. Bijvoorbeeld omdat sprake was van overtreding van de beleidsregels en/of het bestemmingplan. Vaak ging aan een dergelijke handhaving eerst een schriftelijk verzoek vooraf (bijvoorbeeld vanuit buurtbewoners of omliggende horecabedrijven, al dan niet gesteund door Koninklijk Horeca Nederland).

Ook zijn handhavingsacties bekend tegen mengformules bij integrale (gebieds)controles.

In het concept Handhavings-Uitvoeringsplan (HUP) Stadsdeel Centrum 2017, waarover op 24 januari 2017 tijdens de vergadering AB-Centrum zal worden besloten, staat vermeld dat in 2017 niet zomaar handhavend wordt opgetreden tegen mengformules. In het hoofdstuk “Wat handhaven we niet?” staat bij mengformules vermeld dat alleen wordt opgetreden bij excessieve situaties, bij klachten en in de straten waar integrale controles worden gehouden.

Hiermee lijkt stadsdeel Centrum een nieuwe handhavingslijn te volgen, waarbij er een duidelijk onderscheid komt tussen overtredingen waartegen een klacht is ingediend en de gevallen waarin een klacht ontbreekt.

Het is begrijpelijk dat er onvoldoende capaciteit is om alle mogelijke overtredingen binnen stadsdeel Centrum te handhaven en dat daarbij keuzes moeten worden gemaakt. Als het concept Handhavings-Uitvoeringsplan Stadsdeel Centrum (HUP) ongewijzigd wordt ingevoerd, zal dit in ieder geval in de praktijk ertoe kunnen leiden dat de invloed van klagers (en in dit geval met name: reguliere omliggende horecabedrijven), maar wellicht ook van belangenorganisaties wordt vergroot. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011