Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Door admin op 03-04-2019 17:46

Vanaf 1 juli a.s. gaat er een informatieplicht voor energiebesparende maatregelen gelden voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas gebruiken.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas gebruiken om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Voor sommige bedrijfstakken zijn lijsten met erkende maatregelen opgesteld die getroffen zouden kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld een erkende maatregelenlijst voor hotels en restaurants en voor detailhandel. 

Per 1 juli 2019 gaat er voor deze bedrijven ook een informatieplicht gelden. Dat houdt in dat uiterlijk op 1 juli 2019, en daarna iedere vier jaar, via het e-loket van RVO aan de hand van de erkende maatregelenlijst voor de betreffende branche moet worden gerapporteerd over de energiebesparende maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. Bedrijven die al meedoen aan meerjarenafspraken over energiebesparing zijn hiervan uitgezonderd en bedrijven die op grond van Europese regelgeving verplicht zijn om energie-audits uit te voeren mogen later rapporten, namelijk uiterlijk 5 december 2019.

Indien niet (tijdig) wordt voldaan aan de informatieplicht of als niet alle verplichte energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dan kan de gemeente of omgevingsdienst handhavend optreden. Dit kan bijvoorbeeld met een last onder dwangsom. 

Wilt u meer weten of dit onderwerp? Neem dan contact op met Meester Advocaten.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011