Amsterdam: uitbreiding terrassen in centrum “voorlopig” niet mogelijk

Door admin op 04-04-2019 15:17

Het Stadsdeel Centrum heeft zojuist kenbaar gemaakt dat vanaf heden het niet meer mogelijk is om een bestaand terras uit te breiden. Hiervan wordt als reden gegeven dat het aantal voetgangers in Amsterdam toeneemt en meer doorloopruimte bij terrassen nodig is. De gemeente zegt te werken aan een voorstel om de doorloopruimte te verruimen. Totdat het voorstel van een ruimere doorloopruimte gereed is, kunnen horecabedrijven met vergunde terrassen hun terrassen niet vergroten.

Aanvragen van nieuwe terrassen
Aanvragen voor een vergunning voor een geheel nieuw terras (zowel bij een bestaand als bij een nieuw horecabedrijf) worden volgens de gemeente via de “maatwerkprocedure” behandeld. Per locatie wordt daarbij gekeken wat de gewenste doorloopruimte is.

Belang doorloopruimte of verkleinen terrassen?
De gemeente stelt enerzijds dat vanwege het toegenomen aantal voetgangers de doorloopruimte moet worden verruimd, anderszijds stelt de gemeente dat bij de nieuwe plannen ook bewoners en ondernemers zullen worden geconsulteerd, blijkbaar vanuit de suggestie dat sprake is van een belangenafweging tussen bewoners en ondernemers.

Daarnaast lijkt deze beleidswijziging te zijn ingegeven vanuit de eerdere notitie “Stad in Balans”, waarbij het doel wordt gesteld om toeristen te weren.
Het nieuwe beleid geldt (dus) ook voor locaties waarin de doorloopruimte van voetgangers helemaal niet in het gedrang hoeft te zijn. Niet iedere terrasuitbreiding zorgt voor beperking van voetgangersverkeer.

Het geheel overziend lijkt vooralsnog met dit besluit niet zozeer primair gedacht te zijn aan de ruimte voor de voetgangers, maar de wens om terrasexploitaties te beperken. Het is de vraag hoe deze nieuwe beleidslijn zich verhoudt tot de weigeringsgronden van terrassen in de APV Amsterdam.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011