Risico's bij dronken op scooter

Door admin op 27-08-2014 12:51

De meeste horecaondernemers zijn op de hoogte van het feit dat het dronken besturen van een auto risico’s met zich mee kan brengen in het kader van de drank- en horecavergunning. Minder bekend zijn de risico’s bij het dronken besturen van scooters, terwijl dit dezelfde gevolgen kan hebben.

Op grond van de drank- en horecawetgeving mogen leidinggevenden niet meer dan één overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet op hun naam hebben, waarbij er een boete van meer dan € 500,- is opgelegd of transactie van meer dan € 375,-.

Indien sprake is van 2 van dergelijke geldboetes in de afgelopen 5 jaar dan moet de drank- en horecavergunning worden ingetrokken, althans de bewuste leidinggevende van de drank- en horecavergunning te worden geschrapt.

In de praktijk loopt de bestuurder van een auto in dit kader een risico bij een promillage van circa 1‰.

Bij brom- en snorfietsen worden in de praktijk weliswaar bij vergelijkbare promillages minder hoge boetes opgelegd, maar ligt ook daar een risico, in de praktijk meestal rond de 1,30‰.

Het dronken berijden van een scooter kan dan ook gevolgen hebben voor de drank- en horecavergunning.

Mocht er een boete worden opgelegd c.q. een transactie worden aangegaan van onder de € 375,- dan is het gevaar voor de drank- en horecavergunning relatief beperkt. De transactievoorstellen vanaf € 375,- worden echter op grond van de wet gelijk gesteld met door de rechter opgelegde boetes van € 500,- of meer. Het kan dan ook verstandig zijn om dergelijke zaken te laten voorkomen op zitting en niet een transactie aan te gaan. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011