Bouwbesluit 2012 komt er aan

Door admin op 13-01-2012 07:26

Momenteel wordt de hand gelegd aan het nieuwe Bouwbesluit 2012. Het nieuwe Bouwbesluit 2012 levert naar verwachting horecaondernemers meer voordeel en minder (brandveiligheids)voorschriften op.

Het Bouwbesluit 2012 treedt naar verwachting op zondag 1 april in werking en beoogt integratie, uniformering en afstemming van voorschriften voor bouwen, brandveilig gebruik en slopen van gebouwen te bewerkstelligen.

KHN heeft in samenwerking met experts een aantal praktische verbeteringen ten behoeve van bijeenkomstfuncties, waaronder horeca, kunnen realiseren. De belangrijkste hiervan gaan over brandveiligheidseisen en worden hieronder samengevat:

* Er worden concrete, gelijkwaardige oplossingen voorgesteld voor bijvoorbeeld een lagere brandwerendheid bij doodlopende gangen in hotelfuncties.

* De voorschriften voor vluchten zijn beter en duidelijker beschreven: als er bijvoorbeeld twee vluchtroutes zijn dan worden aan deze vluchtroutes geen nadere eisen meer gesteld.

* In het nieuwe besluit worden de situaties waarbij een automatische doormelding naar de brandweer verplicht is, sterk verminderd. Die wettelijke verplichting vervalt voor bijna alle hotels en restaurants.

* Alleen als hotels niet beschikken over een 24 uurs bewaakte receptie of als een medewerker niet op het eigen perceel woont/binnen 100 meter het hotel kan bereiken én niet kan worden gealarmeerd op enige wijze, moet er nog een doormelding naar de brandweer aanwezig blijven.

*De verplichting van het huidige productcertificaat voor een brandmeldinstallatie vervalt. Met de komst van het nieuwe Bouwbesluit komt er een nieuw systeem van een inspectiecertificaat. Er moet worden aangetoond dat de installatie echt naar behoren werkt. Overigens hoeft dat inspectiecertificaat straks niet meer ieder jaar verkregen te worden. Dat laatste geldt wanneer er jaarlijks 1 keer onderhoud aan de brandmeldinstallatie wordt gepleegd. Bestaande certificaten brandmeldinstallaties behouden hun bestaansrecht en is er een uitgebreide overgangsregeling in hoofdstuk 9 van het Bouwbesluit 2012 opgenomen.

* Vluchten en de verplichting tot de aanwezigheid van noodverlichting krijgen in de voorschriften een ‘personenbenadering’. De groene bordjes hoeven daardoor niet altijd verlicht te zijn en dat scheelt geld.

* Het maximaal toe te laten aantal personen in horecabedrijven is nu duidelijker omschreven.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011