All-in uurloon in de horeca

Door admin op 25-04-2019 17:34

In principe verbiedt Europese regelgeving het hanteren van een all-in uurloon met betrekking tot vakantiedagen omdat een werknemer daadwerkelijk vakantie moet kunnen opnemen. Het Hof van Justitie heeft echter wel een opening geboden voor nationale rechters. Wanneer – kort gezegd- vakantiedagen op transparante en begrijpelijke wijze in de vorm van uitkeringen over het jaar worden uitbetaald samen met het loon voor de verrichte arbeid, is er geen strijd met wet en regelgeving. Deze uitzondering geldt alleen voor werknemers met een laag gemiddelde arbeidsomvang. Kortweg, werknemers met een oproepcontract, die niet structureel worden ingezet. En dat zien we vaak in de horeca.

Alhoewel de CAO een normale vakantieregeling voorschrijft, zijn het soms werknemers zélf die behoefte hebben aan een all-in salaris. Je zou in dat geval als werkgever kunnen besluiten een all-in salaris te betalen, maar houdt in ieder geval rekening met het volgende:

1)    vermeldt in de arbeidsovereenkomst dat dit de wens van werknemer is;

2)    vermeldt duidelijk in de arbeidsovereenkomst dat de vakantiedagen en / of vakantieuren in het salaris zijn inbegrepen;

3)    het moet voor een werknemer inzichtelijk zijn welk deel van het loon betrekking heeft op het vakantiegeld en de vakantiedagen. Laat dan ook op de loonstroken de loonwaarde zien die gepaard gaat met vakantiegeld en vakantiedagen;

4)    Houdt een administratie bij van de opgenomen vakantiedagen van de werknemers (sowieso), maar zeker van die werknemers met een all-in uurloon;

5)    Zorg er voor dat deze werknemers wel ook daadwerkelijk op vakantie gaan (de wetgever hecht – terecht – in hoge mate aan de zogeheten recuperatiefunctie van vakantie. Het is goed voor lijf en leden om er per jaar een aantal weken tussen uit te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact met een van onze specialisten opnemen.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011