Terrasverwarming Amsterdam roept nog steeds (juridische) vragen op

Door admin op 16-04-2013 10:18

In de media en via diverse publicaties van de Gemeente Amsterdam (en de individuele stadsdelen) is veel aandacht besteed aan de terrasverwarming. Toch roept de legalisatie van de terrasverwarming nog steeds (juridische) vragen op.
 
Zo lijkt de mogelijkheid tot het aanbrengen van terrasverwarming per stadsdeel te verschillen. In stadsdeel Zuid is bijvoorbeeld terrasverwarming mogelijk aan de gevel, maar ook middels losse verwarmingselementen (in de parasol), maar lijkt het stadsdeel Centrum alleen terrasverwarming aan de gevel toe te willen staan.
 
Onduidelijk lijkt tot op heden ook in hoeverre het stadsdeel Centrum in de parasol geïntegreerde terrasverwarming op juridische gronden kan weren. Zo staat onder meer in de exploitatievergunning opgenomen een verbod op terraselementen buiten een specifiek aantal genoemde elementen zoals stoelen en parasols. De vraag is in hoeverre een geïntegreerd verwarmingselement in een parasol ook onder dit verbod valt.
 
Vervolgens lijkt nog onduidelijk aan welke welstandeisen terrasverwarmingselementen moeten voldoen. Weliswaar heeft het stadsdeel Centrum bijvoorbeeld in het verleden een aantal criteria kenbaar gemaakt, doch lijken deze niet te zijn gestoeld op de Welstandsnota.
 
Evenmin is het nog duidelijk wat in de invloed van de eventuele monumentale status van panden op de afgifte van de omgevingsvergunning kan zijn. Meerdere malen is door de gemeente aangegeven dat er geen sprake mag zijn van ‘’aantasting van de monumentale waarde’’. Wat daar echt onder moet worden verstaan is vooralsnog niet duidelijk.
 
Ook is nog onduidelijk hoe er wordt gehandeld indien het terraselement is gevestigd voorbij de gevelrooilijn en er dus een ontheffing op bestemmingsplan zal moeten volgen. In welke gevallen wordt een dergelijke ontheffing verleend?
 
Evenmin is duidelijk welke gevolgen het plaatsen van terrasverwarming heeft voor de handhaving van de geluidsregelgeving. Op grond van de geldende geluidsregelgeving speelt het stemgeluid van terrasbezoekers geen rol in het kader van de milieuregelgeving, doch wel wanneer er sprake is van een verwarmd terras. Gaat de gemeente op deze geluidsregelgeving handhaven als er een verwarmingselement is aangebracht? Of alleen als deze aan staat? Wat als de ondernemer deze tijdens het bezoek van de handhaver uit zet?
Een en ander is reeds te meer relevant nu per 1 september jl. het strengere handhavingsbeleid voor de horeca geldt, waarbij overlast van horecabedrijven en terrassen als ‘’zware overtreding’’ (categorie 2)wordt gezien.
 
Al met al nog voldoende onduidelijkheden over de terrasverwarming. De nodige vragen hierover heeft Meester Advocaten reeds gesteld. Wordt vervolgd…

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011