Hoge Raad doet relevante uitspraak over afnameverplichting

Door admin op 12-02-2014 16:57

De Hoge Raad heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan over exclusieve afnameverplichtingen. Hoewel de uitspraak betrekking had op de leverantie van benzine lijkt deze ook relevant voor de exclusieve bierafnameverplichtingen.
 
In het kort was een tankstation van mening dat zij niet kon worden gehouden aan een exclusief afnamebeding voor de duur van 20 jaar met BP. De Hoge Raad stelt de pompstationhouder in het gelijk en is van mening dat er sprake is van “markt afschermende werking”. Daarbij wordt onder meer verwezen naar het uitgangspunt (zoals vastgelegd in een zogenaamde “groepsvrijstelling”) dat exclusieve afnamebedingen in beginsel slechts onaantastbaar zijn indien deze een maximale duur van 5 jaar hebben.
 
Opzienbarend is de uitspraak van de Hoge Raad overigens niet, aangezien het Gerechtshof eerder een identiek oordeel velde. Wel is van belang dat het hoogste rechtscollege dit standpunt nu heeft overgenomen.
 
Wat is hiervoor het belang in de horecapraktijk? 
 
Exclusieve bierafnameovereenkomsten vallen onder dezelfde regelgeving als exclusieve afname van benzine. Met uitzondering van de contracten van Heineken, die als “dominante partij” een bijzondere positie in de horeca innemen, kan deze uitspraak dan ook worden toegepast op exclusieve bierafnameverplichtingen.
 
Hoewel in het geval van de BP-uitspraak de uiteindelijke afnemer door de Hoge Raad in het gelijk is gesteld, mag hieruit echter niet worden afgeleid dat horecaondernemers op eenvoudige wijze exclusieve bierafnameovereenkomsten kunnen laten vernietigen. Daarbij speelt onder meer een rol dat in het geval van de BP-uitspraak sprake was van een binding van 20 jaar (in ieder geval aanzienlijk langer dan 5 jaar). Daarnaast kreeg de afnemer in de BP-zaak van de rechter eerder een lastige “bewijsopdracht” om aan te tonen dat sprake was van “marktafschermende werking” De ondernemer in de BP-zaak is in deze bewijsopdracht geslaagd, onder andere juist door die lange duur van het afnamebeding. Deze “hobbel” dient echter door een horecaondernemer nog wel te worden genomen in een procedure.
 
In ieder geval bevestigt de Hoge Raad nogmaals dat er door brouwerijen risico’s worden gelopen als zij een exclusief bierafnamebeding sluiten voor een duur van langer dan 5 jaar.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011