De horeca-cao is nu algemeen verbindend!

Door admin op 27-06-2018 14:20

In de horecabranche wordt al vaak gebruik gemaakt van een cao. Er zijn momenteel twee cao’s; de cao van het Nederlandse Horeca Gilde (“NHG-cao”) en de cao voor het horeca- en aanverwante bedrijf (“de horeca-cao”) die KHN en CNV Vakmensen eind vorig jaar (2017) hebben gesloten. 

Wanneer een cao toepassen?
De werkgever in de horecabranche moet een cao toepassen indien:

  • hij deze zelf heeft afgesloten met een of meer vakbonden (ondernemings-cao);
  • hij deze in de arbeidsovereenkomst van toepassing heeft verklaard;
  • hij lid is van een werkgeversorganisatie (zoals KHN of NHG) die er één voor hem heeft afgesloten;
  • in zijn branche een bedrijfstak-cao algemeen verbindend is verklaard.


Horeca-cao is algemeen verbindend per 26 juni 2018
Inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de horeca-cao van de KHN en de CNV vakmensen per 26 juni 2018 algemeen verbindend verklaard. De publicatie vindt u hier. De algemeen verbindend verklaring geldt van 26 juni 2018 tot en met de einddatum van de horeca-cao; 31 december 2019.

Wat betekent dit voor de horecabranche?
Dit betekent dat de horeca-cao vanaf 26 juni 2018 op alle werkgevers en werknemers in de horecabranche van toepassing is. Alle werkgevers en werknemers moeten zich aan de horeca-cao houden, ook in het geval zij géén lid zijn van een werkgeversorganisatie (KHN) of werknemersorganisatie (CNV Vakmensen) die deze cao hebben afgesloten.

De algemeen verbindend verklaarde horeca-cao maakt nu automatisch onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. De verbindend verklaarde cao-bepalingen vervangen per 26 juni 2018 strijdige bedingen in de arbeidsovereenkomst en vullen deze aan met de in de arbeidsovereenkomst (en huisregels, personeelshandboek en/of bedrijfsreglementen) niet geregelde onderwerpen.

Omdat de horeca-cao een minimumkarakter heeft (zie artikel 2.2), moeten ten minste de daarin opgenomen regels nagekomen worden. Afwijken in het voordeel van de werknemer mag dus wel (bijvoorbeeld een hoger loon of meer vakantiedagen).

Horecabedrijven die al een andere rechtsgeldige cao moeten toepassen hoeven de horeca-cao niet te volgen. Het lijkt erop dat werkgevers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde - die volgens de werkingssfeerbepaling van de NHG-cao die cao moeten toepassen - dus niet verplicht zijn om de horeca-cao toe te passen. Ook is de horeca-cao niet van toepassing op ondernemingen waarvan de loonsom uit de horeca activiteiten minder dan 50% van de totale loonsom uitmaakt. Het geldt dus alleen voor ondernemingen die in hoofdzaak horeca activiteiten verrichten.

Loonsverhoging
In de (nieuwe) horeca-cao zijn een aantal veranderingen ten opzichte van de oude horeca-cao doorgevoerd. Zo geldt vanuit de nieuwe horeca-cao onder meer per 1 juli 2018 het volgende:

  • een verhoging van 1% op de loontabel, en;
  • een algehele verhoging van 1% op alle lonen voor vakkrachten.

Nu de horeca-cao algemeen verbindend is verklaard, zullen dus ook niet-KHN leden deze loonsverhoging moeten doorvoeren.

Moet u actie ondernemen?
Dat hangt ervan af. De horecabedrijven die lid zijn van KHN waren vanaf de start van de horeca-cao al verplicht de nieuwe cao te volgen. Horecabedrijven die geen andere cao volgen, zullen nu de horeca-cao moeten volgen. Deze is namelijk “automatisch” van toepassing. Concreet kan dit betekenen dat bijvoorbeeld de lonen volgens de cao vastgesteld en uitbetaald moeten worden. De nieuwe horeca-cao vindt u hier.

Heeft u vragen over de nieuwe cao of wilt u weten wat de horeca-cao specifiek voor u/uw onderneming betekent, neem dan gerust contact met een van onze specialisten op.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011