Luide muziek kan straks Amsterdamse horeca doen sluiten

Door admin op 04-11-2013 15:20

De burgemeester van Amsterdam heeft besloten dat vanaf 1 januari ook geluidsoverlast van horecabedrijven bij herhaaldelijke overtreding tot sluiting kan leiden. Ook hierbij wil hij het beginsel “three strikes and you’re out” hanteren.

Op dit moment geldt een dergelijk handhavingsbeleid nog niet voor geluidsovertredingen. In de praktijk legt de gemeente Amsterdam bij herhaalde geluidsovertredingen op dit moment nog dwangsommen op en wordt in extreme gevallen het dossier doorgezonden naar de Officier van Justitie op grond van de Wet economische delicten. In de daarop volgende strafzaak vordert de Officier van Justitie in de praktijk geldboetes. De hoogte van deze boete verschilt.

Hoewel de exacte inhoud van het nieuwe handhavingsbeleid nog niet bekend is, geeft de Burgemeester wel aan dat in ieder geval na 3 overtredingen er tot sluiting van het horecabedrijf wordt overgegaan. Daarmee gaat de Burgemeester veel verder dan het huidige beleid.

Eind van dit jaar zal de Gemeenteraad nog over dit onderwerp vergaderen. Hoewel het beleid omtrent geluidsoverlast formeel door het College van Burgemeester en wethouders (en indirect door alleen de Burgemeester) kan worden bepaald, zal de Burgemeester in de praktijk naar verwachting het oordeel van de Raad volgen.

In tegenstelling tot overtredingen zoals in het kader van sluitingstijd of de aanwezigheid van leidinggevenden, zal bij het nieuwe handhavingsbeleid in het kader van geluidsregelgeving met name een rol zijn of de buren van het horecabedrijf al dan niet klagen.

Tips

  • In verband met het nieuwe handhavingsbeleid is het eens temeer van belang om in het bezit te zijn van een deugdelijke geluidsrapportage.
  • Veel ondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van het voor hen geldende geluidsniveau. Zo kunnen er in het verleden zogenaamde “nadere eisen” en/of zogenaamde “maatwerkvoorschriften” door de gemeente zijn opgelegd, zonder dat de ondernemer het weet. Bijvoorbeeld aan een vorige eigenaar. Ondernemers realiseren zich niet altijd dat dergelijke besluiten pandgebonden zijn en dus ook nog steeds voor hen gelden. Inzage in de gemeentelijke dossiers is dan ook aan te raden.
  • In de praktijk doen zich op dit moment al vaker discussies voor over de vraag of bepaalde meetpunten mogen worden meegenomen in het kader van de geluidsrapportage, zoals bijvoorbeeld hotelkamers, bedrijfswoningen, opslagplaatsen, schuren, et cetera. Deze discussie wordt nog van groter belang gelet op het nieuwe handhavingsbeleid. Of bepaalde meetpunten door de gemeente mogen worden meegenomen is relevanter dan ooit.
  • Het belang om te ageren tegen constateringen wordt groter; immers is de volgende stap in het kader van het stappenplan nog ingrijpender. 
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011