Alle hens aan dek: grote veranderingen in het arbeidsrecht op komst

Door admin op 17-06-2014 16:43

De afgelopen weken is het al volop in het nieuws geweest; het arbeidsrecht in Nederland gaat op veel punten veranderen. Op 10 juni 2014 heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel met de voorgestelde veranderingen. De Wet werk en zekerheid treedt hierdoor al op 1 januari 2015 gedeeltelijk in werking!
 
Gelet op deze datum is het voor zowel werkgevers als werknemers van belang dat zij goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Wij zullen hieronder dan ook de meest belangrijke veranderingen per 1 januari 2015 bespreken.
 
Proeftijd:     
Het is niet meer mogelijk om een proeftijd af te spreken met werknemers die een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgen voor een duur korter dan zes maanden. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die een duur van langer dan zes maanden tot maximaal twee jaar hebben mag wel een proeftijd worden afgesproken, tenzij die niet langer is dan een maand.
 
Non-concurrentiebeding
De mogelijkheid om een non-concurrentiebeding af te spreken als er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen verdwijnt. Er blijft wel een mogelijkheid bestaan om een non-concurrentiebeding af te spreken als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar dan moet er sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden (zwaarwichtige bedrijfsbelangen) en de werkgever moet deze omstandigheden duidelijk motiveren. 

Let op: Omdat deze wijziging pas vanaf 1 januari 2015 gaat gelden, kan er in een tijdelijke arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2015 nog wel een non-concurrentiebeding worden afgesproken.
 
Aanzegtermijn ontslag:  
Een werkgever wordt verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk op de hoogte te brengen (aan te zeggen) als hij de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten. Als de werkgever zich niet aan deze aanzegtermijn houdt, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van één bruto maandsalaris. De werknemer moet wel binnen twee maanden na de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aanspraak maken op deze vergoeding. Tip: Let goed op wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt. Wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 afloopt, dan moet een werkgever dus één maand voor (1 december 2014) het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk op de hoogte worden gebracht of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Maak hier een duidelijk overzicht van.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011