Nieuw: wetsvoorstel franchise

Door admin op 13-12-2018 15:59

Franchising is een bekend begrip. Het is een vorm van samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige ondernemers, waarbij de  franchisegever de franchisenemer tegen een vergoeding in de gelegenheid stelt een onderneming te exploiteren op basis van een door de franchisegever ontwikkeld concept. Denk aan bijvoorbeeld: Mc Donalds.

Europese Erecode Franchise

Er is vooralsnog geen wettelijke regelgeving omtrent franchising. Wel zijn er voor franchisenemers en franchisegevers (“softere”) gedragsregels; De Europese Erecode Franchising (EEF). In deze gedragsregels is onder meer opgenomen hoe partijen met elkaar om moeten gaan voor, tijdens en na de franchisesamenwerking.

Overigens heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld (ECLI:NL:HR:2018:1696) dat deze gedragsregels niet zondermeer kunnen worden aangemerkt als de in Nederland levende rechtsovertuigingen. Kort gezegd; het is een erecode en het bevat dus geen in de franchisebranche juridisch afdwingbare regels.  

Concept wetsvoorstel

Inmiddels is er een concept wetsvoorstel opgesteld om de (rechts)verhoudingen tussen franchisegevers en franchisenemers te verbeteren. Dit wetsvoorstel is 12 december 2018 bekend gemaakt. Dit wetsvoorstel omvat onder meer:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie;
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking;
  • het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.


Horecabranche

Dit wetsvoorstel is ook (specifiek) geschreven voor de horecabranche. In de “Bedrijfseffectentoets” die onderdeel uitmaakt van de consultatiedocumenten wordt de horecabranche in het bijzonder genoemd als branche waarvoor de regeling is bedoeld. De verwachting is dat met deze wet de franchisenemers meer effectieve bescherming ontvangen tegen onredelijke situaties als gevolg van het overwicht dat de franchisegever heeft. 

Wetsvoorstel en nu?

Het concept wetsvoorstel is nu voor een periode van 7 weken ter internetconsultatie voorgelegd (vanaf 12 december 2018). Via internetconsultaties (www.internetconsultatie.nl/wet-franchise) kan een ieder hiervan kennisnemen en ideeën hierover kenbaar maken. Ministeries zullen vervolgens de reacties verwerken in hun voorstellen.  

Meester Advocaten volgt deze ontwikkelingen op de voet en wij houden u op de hoogte.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011