Per 1 januari 2015 overtredingen bouwbesluit beboetbaar

Door admin op 09-01-2015 16:37

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen boetes op te leggen als gevolg van herhaalde overtredingen van de woningwet/het bouwbesluit. In de wet- en regelgeving zijn de technische voorschriften vastgelegd waaraan bouwwerken en gebouwen moeten voldoen, bijvoorbeeld de vluchtwegen die hotels moeten hebben of de geluidwerendheid van woningen.

De wet waarin dit geregeld wordt heet wijziging van de woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium.

Wanneer kan een gemeente een dergelijke boete opleggen?

Dit kan als dezelfde overtreder binnen twee jaar van de vorige overtreding opnieuw een overtreding van de woningwet begaat.

In de wet is opgenomen dat er sprake moet zijn van een eerste schriftelijke waarschuwing, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang voor eenzelfde of soortgelijke overtreding. Maar let op: het maakt daarbij niet uit of het om hetzelfde pand gaat of een ander pand. Wel is van belang dat het om dezelfde overtreder gaat. De overtreding hoeft niet gelijk te zijn, maar de overtreder wel.

Voorwaarde is dus wel dat er op schrift is vastgelegd dat er eerder een overtreding heeft plaatsgevonden.

Hoe werkt een bestuurlijke boete?

Omdat een bestuurlijke boete een daadwerkelijke bestraffende sanctie is, zijn er meer rechten voor de overtreder dan bij een herstellende sanctie zoals een last onder dwangsom.

Om te beginnen moet de potentiële overtreder gewezen worden op zijn of haar recht om te zwijgen. Dit moet duidelijk door de toezichthouder van de gemeente worden gezegd voordat er inlichtingen worden gevraagd of een verhoor wordt afgenomen.

Daarbij geldt dan wel dat alles wat wel wordt gezegd of meegedeeld gebruikt mag worden als bewijs voor het bestaan van een overtreding.

Bedragen van de boete

In beginsel is op grond van artikel van 290A van de woningwet bepaald dat in beginsel het hoogste bedrag voor een boete is vastgesteld op de derde categorie (momenteel € 8.100,-) maar in het derde lid van het artikel is tevens aangegeven dat als de overtreding gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid en veiligheid de boete naar de vierde categorie kan gaan (momenteel € 20.250,-).

Tips:

  • Zeker voor bedrijven of personen met meerdere panden in bezit is het heel verstandig om extra voorzichtig te zijn met potentiële overtredingen wanneer bij één van de panden een dergelijke overtreding is geconstateerd.
  • Wees voorzichtig met het geven van inlichtingen aan een toezichthouder indien een overtreding wordt vermoed en let goed op of de zogenaamde cautie wordt gegeven (het niet verplicht zijn tot antwoord geven).
  • Het is mogelijk dat gemeenten beleid opstellen hoe zij omgaan met het opleggen van dergelijke boetes, zorg dat u daarvan op de hoogte bent. Als de gemeente zonder opgaaf van reden afwijkt van het eigen beleid, kan dit een reden zijn om met succes tegen de boete te protesteren. 
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011