LET OP: per 1 januari 2012 verandert de vakantiewetgeving!

Door admin op 17-11-2011 09:33

Zieke werknemers
Op dit moment bouwt een werknemer bij volledige arbeidsongeschiktheid alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer bouwt slechts vakantiedagen over de gewerkte uren.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de beperkte opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid afgeschaft. Zieke/arbeidsongeschikte werknemers bouwen vanaf 1 januari 2012 hetzelfde aantal vakantiedagen op als gezonde werknemers. U dient de zieke werknemer dus net zoveel vakantiedagen toe te kennen als de gezonde werknemer.

Uitzondering: Voor werkgevers bestaat de vanaf januari 2012 de mogelijkheid om ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen (vakantiedagen die het wettelijk minimum van viermaal de overeengekomen arbeidsduur overstijgen) afwijkende afspraken te maken.

U zou als horeca-ondernemer kunnen afspreken dat er geen vakantiedagen zullen worden opgebouwd tijdens ziekte welke het wettelijk minimum van viermaal de overeengekomen arbeidsduur overstijgen. U moet dat wel vooraf schriftelijk overeenkomen met uw personeel!

Vervaltermijn
Op dit moment verjaren vakantiedagen na verloop van vijf jaren.

Per 1 januari 2012 dienen de wettelijke vakantiedagen (viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week) binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd te worden opgemaakt. De wetgever is van mening dat dit de veiligheid en gezondheid van werknemers ten goede komt.

Uitzondering: Een uitzondering wordt gemaakt voor die werknemers die redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest vakantie op te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor volledig arbeidsongeschikte werknemers of voor een werknemer die wegens een andere reden niet in staat is geweest (voldoende) vakantie op te nemen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie waarin u als werkgever te kennen heeft gegeven dat de dagen niet kunnen worden opgenomen in verband met drukte.

Vakantiedagen van vóór 2012
Voor de vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 geldt nog een verjaringstermijn van vijf jaren.

Zorg ervoor dat u een duidelijke vakantiedagenadministratie voert. In de praktijk komt het vaak voor dat werknemers (ten onrechte) vakantiedagen vorderen, er vanuit gaande dat de vakantiedagen toch niet goed worden geadministreerd. Een en ander kan leiden tot een grote geldelijke claim. De werkgever draagt immer de bewijslast.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011