Pensioensvrijheid binnen de horeca?

Door admin op 07-12-2011 09:29

Anders dan de meeste mensen denken, bestaat er in de Nederlandse wet geen pensioensplicht. In principe kan de werkgever dus zelf beslissen of hij zijn werknemer pensioen wil aanbieden of niet. Biedt de werkgever een pensioenregeling aan, dan hangt het van de instemming van de werknemer af of er een pensioenovereenkomst tot stand komt. Werknemer heeft in dat geval dus veelal niet de positie om hogere eisen aan het aanbod te stellen, omdat de werkgever immers niet de verplichting heeft om pensioen aan te bieden.

Voorgaande situatie is in de horecabranche echter niet aan de orde! Voor de bedrijfstak horeca en catering bestaat namelijk sinds 1964 het Pensioenfonds Horeca & Catering. Zij hebben een pensioenregeling opgesteld. Bij wet is bepaald dat alle werkgevers die qua loonsom meer dan 50% uit horeca of catering genereert, verplicht op al zijn werknemers de pensioenregeling van het bedrijftakpensioenfonds toe te passen. Deze werkgevers hoeven dus geen aanbod te doen: zij zijn wettelijk verplicht pensioen voor hun werknemers vanaf 21 jaar te regelen.

Het pensioenfonds heeft in specifiek omschreven gevallen de mogelijkheid een horecaonderneming van verplichte pensioendeelname vrij te stellen. Van deze gevallen zal niet steeds sprake zijn. Raadpleeg hiervoor bijvoorbeeld de site van het pensioenfonds (www.phenc.nl/nl/Werkgever/
Pensioenhandboek/P_Pensioenhandboek/Vrijstelling).

Zoals al gezegd, vloeit deze verplichting voort uit de wet en niet bijvoorbeeld uit de Horeca CAO. Het maakt daarom als horecaonderneming ook niet uit of en zo ja, bij welke belangenorganisatie hij is aangesloten. Alle horecaondernemers die meer dan 50% van hun loonsom uit horeca halen, moet de pensioenregeling toepassen op al hun werknemers.

Blijft de horecaonderneming hiermee in gebreke dan heeft het bedrijfstakpensioenfonds bij wet veel bevoegdheden gekregen om nakoming af te dwingen, waarvan het dwangbevel en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de horecaondernemer wel de verstrekkendste zijn.

Het Pensioenfonds Horeca & Catering heeft in haar regeling bepaalt welke pensioenpremies er voldaan moeten worden en hoeveel de werkgever aan het basispensioen dient bij te dragen (de helft). Raadpleeg voor de precieze hoogte van de premies het pensioenshandboek van het pensioenfonds (www.phenc.nl/nl/Werkgever/Pensioenhandboek). Daarnaast bestaan er optionele aanvullende regelingen, waarvoor de werknemer kan kiezen.

Pas op! Het maken van verschil tussen werknemers in dezelfde functie qua bijdrage aan pensioen, bijvoorbeeld als u niet de verplichte 50% van de pensioenpremies draagt, maar 70%. Als u dat bij andere werknemers in dezelfde functie doet, kan dat voor de werknemer die wél maar 50% ontvangt, onder omstandigheden reden zijn om die 70% succesvol af te kunnen dwingen.

Tips:
• Pensioenregelingen zijn vaak ingewikkeld. Het is dan ook altijd verstandig daarover een deskundige raad te plegen;
• Bedraagt uw loonsom uit horeca 50% of minder, dan bent u in beginsel vrij te bepalen om al dan niet pensioen aan te bieden. Het is verstandig om daarbij wel een deskundige te raadplegen. Er kunnen namelijk nog andere addertjes onder het gras zitten;
• Als meer dan 50% van uw loonsom uit horeca (of contractcatering) komt, zorg dat u al uw verplichtingen nakomt die het Pensioenfonds Horeca & Catering. Niet nakoming kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.
• Raadpleeg de site van het pensioenfonds op http://www.phenc.nl/nl/Werkgever voor nadere informatie.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011