De ziektewet in een nieuw (dokters)jasje

Door admin op 13-01-2014 10:46

Per 1 januari 2014 is een wet aangepast die voor ondernemers van grote invloed kan zijn: de Wet modernisering Ziektewet.

Dit betekent dat u ook voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan, gaat betalen. Het financiële risico wordt bij u als werkgever neergelegd. Let op!: er is geen sprake van loondoorbetaling; uw wga-premie gaat omhoog!

Deze wet heeft een terugwerkende kracht.  Het gaat om het tijdelijke personeel met wie op of na 01 januari 2012 het dienstverband is geëindigd én op dat tijdstip ziek waren.

De wga-premie die u moet gaan betalen wordt afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet.  Hoe meer tijdelijk personeel bij u ziek uit dienst gaat, hoe meer premie u moet betalen. En andersom: hoe minder tijdelijk personeel ziek uit dienst, hoe lager uw premie!

Aanleiding van deze nieuwe regel was dat de werkgever tot 1 januari jl. voor tijdelijk personeel niet werd geprikkeld om actie te ondernemen als deze ziek uit dienst ging. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid in het geval van werknemers met een tijdelijk dienstverband vele male groter is, dan wanneer een medewerker een vast dienstverband heeft.

Omstreeks 18 december jl. heeft de Belastingdienst voor het eerst uw nieuwe wga-premie berekend. Tip! Lees het besluit van de Belastingdienst dan ook goed door, laat uw boekhouder er naar kijken en maak, indien nodig, bezwaar! Dat kan tot uiterlijk 6 weken na ontvangst van de brief van de Belastingdienst.

Bij flexwerkers c.q. tijdelijk personeel kunt u denken aan:

  • werknemers met een fictieve of tijdelijke dienstbetrekking, zoals uitzendkrachten, provisiewerkers, thuiswerkers of stagiaires, die ziek worden;
  • die ziek uit dienst gaan; of
  • die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden.

Tijdelijk personeel dat ziek is als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie alsmede die u in dienst heeft genomen met een no risk polis, vallen niet onder deze categorie.


Tip! Overweeg geen onderscheid te maken in de aanpak van de re-integratie van tijdelijke en vast personeel. Dit kan u aanzienlijk in premie schelen.

Tip! Overweeg samen met uw boekhouder de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Maak deze overweging wel zorgvuldig: hoewel u dan geen wga-premie verschuldigd bent, neemt u wel veel verplichtingen van het UWV over, die op haar beurt ook weer tijd en geld kosten. Die kosten/baten-analyse kunnen horecaondernemers  evenwel vaak bij uitstek uitvoeren.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011