NOW 2.0 – verlenging en wijziging van de regeling

Door admin op 20-05-2020 18:05

Al eerder hebben wij  bericht over de NOW en of dit wel de beste optie is. Aan deze compensatieregeling NOW uit het eerste steunpakket waren immers diverse voorwaarden verbonden en de praktijk heeft uitgewezen dat horecaondernemers nooit de maximale 90% van de loonkosten gecompenseerd kunnen krijgen.

NOW 2.0
Inmiddels is bekend dat de NOW verlengd zal worden. Ook is bekend geworden dat er wijzigingen zullen worden aangebracht. Minister Koolmees had al eerder te kennen gegeven dat bij een tweede steunpakket voor ondernemers de boete op ontslag komt te vervallen. Dit heeft overigens tot verdeeldheid bij de sociale partners en de politiek geleid. Koolmees zei hierover in gesprek te moeten met vakbonden en werkgevers.

Hoewel de eerste stap richting heropening van de horeca is gezet en horecaondernemers vanaf 1 juni a.s. op terrassen en binnen weer gasten mogen ontvangen, gelden er diverse beperkingen, waar onder de 1,5 meter afstand houden.

Kortom, het zal nog wel een tijd duren voordat de omzet weer op het oude niveau zit. Het is dus niet ondenkbaar dat een horecaondernemer voor een langere periode (en ook nadat het Corona virus weer op zijn retour is) minder werknemers nodig heeft of besluit om zelf meer uren op de vloer te gaan staan, waardoor er de noodzaak ontstaat om te reorganiseren. Waar de horecaondernemer nu nog ''klem'' zit in de NOW, kan deze (zoals het er nu uitziet) in de NOW 2.0 -zonder boete- een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. 

UWV route
Bij een UWV ontslagprocedure komt één en ander kijken, zoals het aannemelijk maken en onderbouwen van de bedrijfseconomische noodzaak, de onderbouwing van de ontslagvolgorde, toepassing van het afspiegelingsbeginsel, ontbreken van herplaatsingsmogelijkheid etc. Daarnaast zal eerst afscheid moeten worden genomen van externe medewerkers, oproepkrachten, werknemers die de AOW leeftijd hebben bereikt en werknemers waar het tijdelijke arbeidscontract binnen 26 weken eindigt. Het is van belang in korte tijd veel informatie op de juiste wijze aan te leveren bij het UWV.

Daarnaast zal bekeken moeten worden of een OR adviesrecht heeft, althans een personeelsvertegenwoordiging en/of personeelsvergadering gehouden kan (en moet) worden. Een  werkgever moet er rekening mee houden dat deze, op basis van de nieuwe regels van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), vanaf dag één een transitievergoeding verschuldigd zal zijn. De Overbruggingsregeling transitievergoeding, waarbij kort gezegd kleine werkgevers dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet mee hoeven te tellen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding, is op 1 januari 2020 vervallen. Er is daarvoor (vooralsnog) geen nieuwe regeling in de plaats gekomen. 


Ontslag met wederzijds goedvinden
Vaak gaat de voorkeur uit naar een beëindiging met wederzijds goedvinden middels ondertekening van een beëindigingsovereenkomst. Dit bespaart tijd (en kosten) van een aanvraagprocedure bij het UWV. In het kader van een eventuele ziekmelding, althans een risico daarop, is het raadzaam pas ná indiening van de ontslagaanvraag (formulier A) het gesprek aan te gaan en een voorstel te doen. 

Wat moet de horecaondernemer doen?
Kortom, na de steun van de eerste drie maanden NOW kan er dus nu een situatie ontstaan waarop  de horecaondernemer opnieuw kan kijken wat in zijn situatie de beste optie is. Mogelijk dat nu een herstructurering of ontslag van een aantal werknemers wegens bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is, waarbij al dan niet gekozen wordt voor voortzetting van de NOW. Dit dient zorgvuldig voorbereid te worden, ook als de ondernemer werknemers een voorstel wil doen. Indien de  werknemer immers niet instemt met het voorstel, zal de UWV procedure doorgezet moeten worden. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011