Nieuwe noodverordening Amsterdam-Amstelland (per 01-06-2020) bekend

Door admin op 02-06-2020 13:52

Op het allerlaatste moment, de dag voor 1 juni 2020, heeft de Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland de inhoud van de Noodverordening COVID-19 bekend gemaakt.

Op voorhand was het allerminst zeker dat deze Noodverordening gelijkluidend zou zijn aan de modelnoodverordening die enkele dagen daarvoor kenbaar was gemaakt.

De Noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kent voor horecaondernemers met name de volgende afwijkingen op de modelnoodverordening:

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een buitenterras (in de open lucht) en een binnenterras (gelegen in een gebouw);
  • In hotel-restaurants mogen meer dan 30 gasten aanwezig zijn, mits deze gasten allen hotelgast zijn;
  • Het verbod tot samenkomsten is tevens gericht op degene die een samenkomst laat plaatsvinden/ organiseert of laat organiseren; deze organisator draagt er zorg voor dat de aanwezige personen ten alle tijde tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Dit laatste stond nog niet expliciet in de modelverordening opgenomen;
  • Er is een regeling opgenomen waarin binnen een gebouw naast eet- en drinkgelegenheid ook andere zelfstandige functies plaatsvinden;
  • Er is een regeling opgenomen met betrekking tot passagiersvaartuigen;
  • De modelnoodverordening bevat een verbod op exploitatie van speelhallen en daarmee vergelijkbare inrichtingen. Hieronder wordt in dit kader verstaan ‘’een inrichting waar kansspel- en/of behendigheidsautomaten zijn opgesteld’’. De modelverordening sluit daarmee ten onrechte ook eet- en drinkgelegenheden uit waar enkele kansspel- of behendigheidsautomaten zijn geplaatst, en sluit daarmee ook niet aan op het kader van de Wet op de kansspelen. In de noodverordening Amsterdam-Amstelland is dit aangepast, waardoor eet- en drinkgelegenheden niet onder dit verbod vallen.
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011