Ontheffing Drank- en Horecawet langer dan 12 dagen?

Door admin op 30-06-2016 17:49

Op grond van de Drank- en Horecawet kan tijdens evenementen maximaal 12 aaneengesloten dagen ontheffing worden verleend voor het verbod tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. Bijvoorbeeld als een “buitentap” wordt geplaatst. Regelmatig wordt de vraag gesteld of evenementen die langer dan 12 dagen duren ook voor een dergelijke ontheffing in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan langdurige culinaire evenementen of sportevenementen.

Op dit punt is de wet erg streng: als de organisator van het evenement langer dan 12 dagen alcoholhoudende drank wenst te verstrekken kan dat niet door middel van een dergelijke ontheffing.

In dit soort gevallen kan een mogelijke oplossing worden gevonden in het verstrekken van een reguliere drank- en horecavergunning. Wel dient er dan een besloten ruimte te worden gecreëerd, die voldoet aan de inrichtingseisen. Soms is hiervoor ook nog een tijdelijke omgevingsvergunning vereist. De bewuste drank- en horecavergunning eindigt na het evenement overigens niet automatisch, maar na het verstrijken van een jaar nadat er geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning.

Deze oplossing is niet geschikt voor situaties waarin bijvoorbeeld een caféhouder langer dan 12 dagen een buitentap voor zijn deur wil plaatsen. Mocht echter een feesttent worden geplaatst dan zou dit wellicht wel een mogelijkheid zijn.

Hoewel gemeenten in eerste instantie een dergelijke vergunningsconstructie niet direct willen steunen, zijn er landelijk wel voorbeelden bekend waarin dit is gehonoreerd (en wettelijk is toegestaan).

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011