Amsterdam: overwinning Soho House bij Raad van State

Door admin op 23-05-2018 17:07

Zojuist is Soho House door de Raad van State in het gelijk gesteld. Het Soho House (die van de gemeente een omgevingsvergunning kreeg voor een restaurant, hotel, bar en club gedeelte), stuitte op verzet bij omwonenden. In eerste instantie werden de omwonenden door de rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld. De Raad van State bepaalt nu anders.

Zoals aangegeven in onze eerdere weblog kon nog worden afgevraagd of Soho House slachtoffer was van te streng geformuleerd beleid of slechte voorbereiding van de zitting. De rechtbank was van mening dat onvoldoende sprake was van een “uniek hotelconcept”  in de zin van het gemeentelijk beleid. Ook was de rechtbank van oordeel dat het Soho House niet kon onderbouwen dat zij een substantiële bijdrage levert aan de verbetering van het woon- en leefklimaat ter plaatse (zoals de gemeente als voorwaarde had gesteld in haar beleid).

In hoger beroep oordeelt de Raad van State – kort gezegd – dat het Soho House niet aan deze strenge (aangescherpte) toetsingscriteria hoeft te worden getoetst maar onder de oudere “soepelere” regels valt. Het zwaardere criterium dat sprake moet zijn van een “substantiële bijdrage ter verbetering van het woon – en leefklimaat ter plaatse” zou dan ook volgens de Raad van State niet gelden.

In het (oude) hotelbeleid werd Soho House door de gemeente Amsterdam zelf genoemd als een voorbeeld van een uniek concept dat meerwaarde zou hebben voor Amsterdam. Onder meer zou het een internationale ontmoetingsplek bieden voor de creatieve industrie.

Aan het “lichte criterium” waarin (slechts) sprake hoeft te zijn van een “uniek concept”, werd naar het oordeel van de Raad van State voldaan.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011