Amsterdams verbod op terrasverwarming onderuit!

Door admin op 14-12-2011 10:13

Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake een reeds langlopende discussie tussen de horeca en de gemeente over het gemeentelijk verbod op terrasverwarming.
Formeel had het geschil betrekking op Café Playa Nasty aan het Thorbeckeplein (De Hollandse Hitwinkel B.V.), bijgestaan door Meester Advocaten, en de burgemeester van Amsterdam omtrent de afgifte van een exploitatievergunning-terrasvergunning, waarin beperkende voorwaarden waren opgenomen, ondermeer ten aanzien van afmeting van het terras en een verbod op terrasverwarming. Lopende de procedure is het probleem ten aanzien van de terrasoppervlakte opgelost, doordat het Stadsdeel Centrum een nieuw terrassenplan op het Thorbeckeplein heeft aangenomen, waarin het terras van Café Nasty is vergroot.
De uitspraak heeft echter grote gevolgen voor (het verbod op) terrasverwarming. In afwijking van het standpunt van de rechtbank heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak geoordeeld dat het Amsterdamse verbod op terrasverwarming op de huidige wijze niet geoorloofd is.
De Afdeling Bestuursrechtspraak aanvaardt het door Meester Advocaten aangevoerde verweer, dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geen basis biedt voor het verbod op terrasverwarming (zie overweging 2.4.4). Het beroep is gegrond verklaard.
Naar het oordeel van Meester Advocaten zal het voor de burgemeester niet eenvoudig zijn om alsnog een algemeen formeel verbod op terrasverwarming op te nemen. De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor andere gemeenten.
Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de horeca te Amsterdam (waarvan Meester Advocaten ca 800 bedrijven continu bijstaat) in deze procedure weliswaar formeel tegenover de gemeente Amsterdam leek te staan in het kader van de terrasverwarming, maar in de praktijk al langere tijd constructief overleg op dit punt plaatsvindt tussen de regionale afdeling van Koninklijk Horeca Nederland en de gemeente.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011