Fraude signalering voorziening (FSV), deel twee!

Door admin op 30-04-2021 15:54

In onze eerdere blog van 30 maart 2021 heeft Meester Advocaten gemeld dat de Belastingdienst de eerste bulk van 2.000 FSV brieven heeft verzonden. In totaal zullen er ongeveer 270.000 belastingplichtigen worden geïnformeerd dat hun gegevens opgenomen zijn in dit twijfelachtige digitale fraudebestand.  Navraag bij de Belastingdienst maakt duidelijk dat de eerste 2.000 brieven naar particulieren (burgers) werden verzonden.

De Belastingdienst heeft vooralsnog niet aangegeven tot welke veelvoorkomende vragen dit bij de burgers heeft geleid. Gelet op de politieke aandacht en gevoeligheid was het te verwachten dat de Belastingdienst hierover zelf meer openheid van zaken zou geven; wellicht zijn daarvoor eerst weer (aanvullende) Kamervragen noodzakelijk.

De (horeca) MKB-ondernemer is geen particulier en heeft om die reden nu ook nog geen FSV-brief ontvangen.

De Belastingdienst heeft verder aangegeven dat de volgende fase een verzending van 20.000 brieven zal betreffen. Deze “batch” bestaat voor ongeveer 19.000 brieven die wederom aan particulieren gericht zullen zijn. Ongeveer 1000 FSV-brieven zullen echter gericht zijn aan MKB-bedrijven. Dit betreft MKB-bedrijven die in hun aangifte inkomstenbelasting de rubriek “winst uit onderneming” invullen. De verzending van deze brieven stond ingepland op 22 en 23 april 2021.

Zoals reeds eerder aangegeven kunnen er vele redenen zijn waarom de gegevens van de MKB-ondernemer in dit FSV-bestand verwerkt zijn geweest. Behalve klikbrieven van kwaadwillende concurrenten, lastige buren en/of familieleden kunnen ook fraudemeldingen van andere overheidsinstellingen in het FSV-bestand verwerkt zijn (geweest).  Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een BIBOB-verzoek van de gemeente inzake een horecavergunning. 

Indien horecaondernemers (maar ook particulieren) een dergelijke brief ontvangen, dan is het raadzaam om, al dan niet begeleid door een advocaat, uit te zoeken welke gegevens er precies waren opgenomen en tot welke (ongewenste) gevolgen deze gegevensverwerking in het digitale fraudebestand bij de Belastingdienst hebben geleid, of mogelijk nog zouden kunnen leiden. Mogelijk  zijn  er ook mogelijkheden om ontstane schade te verhalen. 

Personen die dergelijke brieven van de Belastingdienst hebben ontvangen adviseren wij om niet louter informatieverzoeken in te dienen via de door de Belastingdienst bedachte route (de internetportal die de Belastingdienst daarvoor ter beschikking heeft gesteld), maar via een eigen zelfstandig AVG-verzoek en eventueel bezwaarschrift. 

Om de voortgang van de gegevensverstrekking te bespoedigen bestaat er ook de mogelijkheid dat de zaak anoniem gemonitord wordt door de landelijke media. De eerste contacten tussen Meester Advocaten en landelijke media zijn hiervoor reeds gelegd.

Hebt u reeds voornoemde FSV-brief ontvangen en overziet u niet de mogelijke implicaties hiervan, neem dan vrijblijvend contact op met een van de specialisten van Meester Advocaten.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011