Aflossen geldlening brouwerij biedt soms uitkomst voor beding exclusieve drankafname!

Door admin op 23-11-2012 16:00

Zoals al eerder in een weblog besproken is een drankafnameverplichting een veel voorkomend verschijnsel in de horeca. De verplichting houdt in om bier en andere dranken bij één specifieke leverancier af te nemen, meestal voor een langere tijd.

Recent heeft de rechter zich uitgelaten over de gehoudenheid tot nakoming van een dergelijk beding als de geldlening is ingelopen en afgelost.

Op 30 mei jl. is een interessante een uitspraak gedaan door de rechtbank Arnhem (LJN: BY0614). In deze zaak was er een overeenkomst van geldlening tussen een horecaondernemer en Heineken gesloten. Beide partijen verschillen van mening of de tussen hen gesloten overeenkomst van geldlening inclusief exclusieve drankafname was geëindigd. Wat was het geval: de horeca ondernemer meende dat hij door betaling van de gehele schuld de overeenkomst had opgezegd en dat daarmee tevens het exclusieve afnamebeding was geëindigd en hij derhalve vrij was zijn dranken elders in te kopen. Dat had hij ook gedaan. Heineken was het hiermee niet eens en vorderde de bedongen boetes. 

De rechtbank stelde de horecaondernemer in het gelijk en oordeelde dat een redelijke uitleg van de overeenkomst met zich mee brengt dat de geldleenovereenkomst door voldoening van de gehele schuld is opgezegd. Het ontvangen van de gehele schuld plus rente kon derhalve worden gezien als een teken van opzegging door de ondernemer.

Hiermee was tevens de exclusieve drankafnameverplichting geëindigd. Heineken kon de horecaondernemer niet meer verplichten om aan het beding te voldoen. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011