Handhaving door gemeenten tegen gevelreclame lang niet altijd terecht

Door admin op 05-02-2019 17:22

Gemeenten treden regelmatig handhavend op tegen gevelreclame van horecaondernemers. Een gemeente kan dan aan de horecaondernemer bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen, als de gemeente van mening is dat een uithangbord zonder de benodigde vergunningen is geplaatst. De horecaondernemer verbeurt dan een dwangsom als hij het uithangbord niet binnen de door de gemeente gestelde termijn verwijdert. 

Aangezien gevelreclame voor horecaondernemers in verband met de zichtbaarheid voor klanten vaak van groot belang is, kan het in zo'n geval de moeite waard zijn om te onderzoeken of de gemeente wel bevoegd was om tot handhaving over te gaan en eventueel op te komen tegen het besluit van de gemeente. 

In de rechtspraak werd onlangs weer bevestigd dat een gemeente niet zonder meer mag handhaven en de bewijslast dat er geen sprake is van een overtreding bij de horecaondernemer mag leggen. Uitgangspunt is dat de gemeente de overtreding en de bevoegdheid tot handhaving aan moet tonen, vervolgens kan de horecaondernemer eventueel argumenten naar voren brengen waarom de gemeente niet in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot handhaving gebruik mag maken.

Dat kan zijn als er bijvoorbeeld zicht is op legalisatie, omdat er alsnog een vergunning verleend kan worden of als handhaving onevenredig zou zijn. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld moeten aantonen dat een reclamebord is aan te merken als een bouwwerk en er daarom een omgevingsvergunning voor bouwen noodzakelijk is en dat deze vergunning ontbreekt.

Per individueel geval zal de gemeente dan moeten onderbouwen waarom er in dat geval sprake is van een vergunningsplichtig bouwwerk en van een overtreding van een wettelijk voorschrift. Of als de horecagelegenheid is gevestigd in een rijksmonument en de gemeente van mening is dat het rijksmonument door het uithangbord 'verstoord' is zonder vergunning, dan zal de gemeente moeten aantonen dat het uithangbord aan de gevel is bevestigd na de datum tot aanwijzing van het pand tot rijksmonument.

Indien u onverhoopt te maken krijgt met een handhavingsbesluit van de gemeente, dan denken wij graag met u mee over de mogelijkheden. 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011