Amsterdam: Gemeente Amsterdam motiveert "Bierfiets" nog niet weg uit centrum

Door admin op 07-12-2016 13:36

Gisteren heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de bierfiets in het centrum van Amsterdam voorlopig niet in het centrum van Amsterdam kan worden geweerd.

Al langer is de bierfiets in het centrum van Amsterdam een doorn in het oog van veel bewonens, ondernemers en de gemeente. Om de bierfiets in het centrum tegen te gaan had de gemeenteraad in juli 2016 een gebied aangewezen (Aanwijzingsbesluit) waarin het verboden is om zich op een groepsfiets te bevinden. In de praktijk betekende dit een verbod op bierfietsen in het centrum van Amsterdam.

De exploitanten van de bierfietsen gaven hierop te kennen te vrezen voor hun faillissement en riepen diverse formele verweren op om het besluit van de gemeenteraad onderuit te halen.

De rechter oordeelt dat de gemeente (vooralsnog) niet op een juiste wijze heeft gehandeld. Los van een aantal formele punten (o.a.: wat voor soort besluiten mogen genomen worden in het kader van de verkeersregelgeving en door wie), lijkt met name een probleem te liggen in de onderbouwing van de door de gemeente gestelde problematiek in het kader van de openbare orde. 

De rechter overweegt dat groepsfietsen op grond van openbare orde aspecten wel zouden kunnen worden geweerd, maar dat dit wel goed dient te worden onderbouwd en uitgewerkt. Daar is de gemeente Amsterdam tot op heden blijkbaar niet in geslaagd.

De rechter overweegt onder meer dat de gemeente haar besluit heeft gebaseerd op een onjuist aantal geregistreerde klachten, althans dat daarbij ook niet-relevante klachten zijn betrokken.

Los van de formele aspecten geeft de uitspraak eerder de indruk dat de gemeente zich niet goed op de zitting had voorbereid en geen goede onderbouwing had voor de openbare orde aspecten. (En wellicht de zitting daarmee onderschat?)

Hiermee is de bierfiets dus voorlopig nog niet uit centrum van Amsterdam verbannen. Dit zou echter op korte termijn alsnog kunnen, mits de gemeente haar openbare orde dossier beter op orde brengt en beter zal onderbouwen.

In de tussentijd lijkt het niet onverstandig om klachten over de bierfiets aan de gemeente Amsterdam kenbaar te maken voor zover deze worden ondervonden.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011