Gehoorbescherming is verplicht bij geluidsniveau boven 80 dB(A)!

Door admin op 11-02-2013 16:23

Werknemers in de horeca worden regelmatig bloot gesteld aan een geluidsniveau boven de 80 dB(A). Als horecawerkgever dient u er voor te zorgen dat uw horeca medewerkers gehoorbescherming krijgen. U dient deze ook ter beschikking te stellen.

Gehoorbeschadiging treedt op als het geluidsniveau in de gehoorgang te hoog is. Een normale gesprek voeren levert een geluidsniveau op van circa 60 dB (A). De pijngrens ligt bij de meeste volwassenen boven de 120 dB (A), maar het gevaar van gehoorbeschadiging begint al bij 80 dB (A). Om gehoorbeschadiging te voorkomen, zijn er in de Arbowet regels opgenomen. De horeca         werkgever dient als het geluid boven de 80 dB(A)uitkomt, maatregelen te nemen om het lawaai te beperken. Één van die maatregelen is dat de werkgever de werknemer gehoorbescherming moet geven c,q, deze ter beschikking moet stellen. Daarnaast dient de werkgever bij het verstrekken van gehoorbescherming aangeven in welke situatie deze gebruikt moeten worden. Bovendien dient de werkgever ook voorlichting te geven over het juiste gebruik van de gehoorbescherming en het onderhoud.

Als het geluid harder is dan 85 dB(A) is, dient de werknemer de ter beschikking zijnde gehoorbescherming ook daadwerkelijk te dragen. De werkgever moet hierop ook toezien! De werknemer is verplicht vanaf 85 dB(A) gehoorbescherming te dragen.

De werkgever moet om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Dit moet in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In de RI&E dient tevens de geluidsproblematiek te worden behandeld. In de RI&E moet bijvoorbeeld worden beschreven wat het gevaar van geluid is en hoe dit aangepakt en beperkt wordt.

Tip 1: Neem ook in het personeelshandboek bepalingen op over het gevaar van geluid, de voorhanden zijnde oordopjes of andere gehoorscherming. Immers, het is een verplichting van de werknemer zelf om gebruik te maken van de ter beschikking staande middelen. Uitzondering: vanaf 85 dB(A) rust er een verplichting op de horecawerkgever om er op toe te zien dat de bescherming gedragen wordt!

Tip 2: Zorg ervoor dat u (bijvoorbeeld) op de toegangsdeuren naar ruimten met geluid boven de 80 dB(A) extra waarschuwingsstickers/borden heeft aangebracht, welke voor het personeel kenbaar zijn. Wijs het personeel hier in het personeelshandboek ook op.  

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011