Omvang van het gehuurde

Door admin op 30-10-2013 08:46

Weet u wel wat u huurt?


De onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst gaan nogal eens voorbij aan de vraag wat er nu precies gehuurd wordt. Na een of meer bezichtigingen van het nieuw te huren pand hebben huurder en verhuurder het al snel over de huurprijs en andere zaken als huurtermijnen. Toch kan het de huurder duur komen te staan als blijkt dat bijvoorbeeld aanwezige installaties (sprinkler, airco etc.) niet tot het gehuurde behoren.


Als over dergelijke installaties in de huurovereenkomst zelf niets expliciet geregeld is dan kan de verhuurder zich op het standpunt stellen dat die installaties niet tot het gehuurde behoren en zo de huurder opzadelen met extra kosten voor onderhoud, herstel en vervanging van die installaties. In het gros van de gevallen blijkt dat partijen geen gebruik maken van een proces verbaal van oplevering. Ook dit gemis leidt tot een groot risico op discussies (lees: kosten) bij het einde van de huur.


Ook de exacte omschrijving van de contractuele bestemming luistert nauw. Ter illustratie: als een ruimte is verhuurd met de contractuele bestemming “bedrijfsruimte ten behoeve van een horecagelegenheid” dan is dat wezenlijk anders dan het huren van een “horecagelegenheid”. In het laatste geval is de verhuurder namelijk verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de daarmee gepaard gaande brandveiligheidsvoorzieningen. In het eerste geval is slechts de bedrijfsruimte verhuurd die huurder zelf geschikt dient te maken of te houden (incl. de eisen van overheidswege) voor de exploitatie van een horecagelegenheid. Een juridische check vóór het tekenen van de huurovereenkomst kan u behoeden voor een hoop problemen waar u aanvankelijk niet eens op bedacht was.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011