Stand van zaken handhaving Amsterdam centrum

Door admin op 26-04-2013 16:29

Zojuist is Meester Advocaten in het bezit gesteld van het overzicht van de opgelegde stappen op grond van het nieuwe handhavingsstappenplan in de periode 1 september 2012 tot 1 april 2013. 

Het was reeds bekend dat het eerste bedrijf op grond van het nieuwe handhavingsbeleid is gesloten. Dit betreft Habibi Ana. 

Daarnaast is volgens het overzicht één bedrijf stap 2 opgelegd en een groot aantal bedrijven stap 1. 

De aard van de overtreding betreft meestal de sluitingstijd van het horecabedrijf , maar ook de sluitingstijd van het terras, uitwaaiering van het terras en het niet opruimen van het terras na sluitingstijd. In één geval is een stap opgelegd voor het drinken op straat. 

Vervolgens is het opvallend dat het aantal opgelegde stappen in het eerste kwartaal 2013 (29) aanzienlijk groter is dan het aantal opgelegde stappen in het laatste kwartaal 2012; zelfs in 4 maanden van 2012 werden er (slechts) 7 stappen opgelegd. Een stijging van gemiddeld 1,75 naar 9,6 opgelegde stappen per maand, oftewel meer dan 500%!

Daarnaast wordt in de rapportage bevestigd dat in heel 2012 onder het nieuwe stappenplan Handhaving uitsluitend een stap is opgelegd wegens overtreding sluitingstijd. Alle andere overtredingen zijn pas in het jaar 2013 voor de eerste maal gesanctioneerd. 

In dit overzicht worden de eerste conclusies van Meester Advocaten bevestigd; het nieuwe stappenplan Handhaving is per 1 september jl. ingevoerd, waarbij in eerste instantie uitsluitend werd gesanctioneerd op de overtreding sluitingstijd. Inmiddels zijn dus ook voorbeelden bekend van opgelegde stappen in verband met uitwaaiering, opruimen van het terras en alcohol nuttigen op straat. Het ligt in de lijn der verwachting dat op korte termijn ook op de resterende gronden het stappenplan Handhaving zal worden toegepast zoals bijvoorbeeld het discriminatieverbod, het exploiteren in afwijking van de exploitatievergunning (c.q. het bestemmingsplan), en is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam invulling geeft aan het nieuwe "overlastcriterium".

Meester Advocaten kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de in de ogen van velen "vertruttende regels" (o.a. uitwaaiering terras/drinken op straat) opzettelijk pas relatief laat worden gehandhaafd onder het nieuwe - strengere - stappenplan. 

Het overzicht van de opgelegde stappen treft u onder dit artikel als pdf-document aan. 

Opgelegde stappen op grond van handhavingsstappenplan
08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011