Amsterdam introduceert nieuwe vergunningsplicht

Door admin op 28-12-2017 09:46

De gemeente Amsterdam is op dit moment een verandering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan het voorbereiden. Deze verandering zal het voor de burgemeester mogelijk gaan maken om (individuele) gebouwen, straten, gebieden en branches aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht gaat gelden.

Op dit moment geldt voor horecabedrijven een exploitatievergunningplicht. Een dergelijke exploitatievergunning maakt het voor de gemeente mogelijk om een persoon te screenen op bijvoorbeeld een strafrechtelijk antecedent (een strafblad) of om bedrijven door te lichten en daarbij te onderzoeken of er sprake is van (gebruik van) crimineel vermogen.

De op dit moment aanhangige wijziging van de APV maakt het mogelijk om deze voor de horeca inmiddels “normale” screening ook toe te passen op andere sectoren. Dit betreft een relatief nieuw instrument waar inmiddels enkele grote gemeenten (waaronder Rotterdam) al ervaring mee op hebben gedaan. Doordat de screening werkt met meerdere zogenoemde "open normen" kunnen de gevolgen hiervan moeilijk overschat worden. Burgemeesters worden in de rechtspraak namelijk zeer vrij gelaten in hun oordeel op basis van een dergelijke screening.

Mocht de voorgestelde wijziging van de APV doorgaan, dan kan een burgemeester bij wijze van voorbeeld bepalen dat alle fietsenmakers of groenteboeren in de gemeente Amsterdam over een vergunning dienen te beschikken. Ook zou deze vergunningsplicht kunnen gaan gelden voor hotels die niet over een zelfstandige bar- of restaurantexploitatie beschikken; hiervoor geldt namelijk al een exploitatievergunningsplicht.

Deze vergunning zal in de regel niet verleend worden aan een fietsenmaker, groenteboer of hotelier die bijvoorbeeld enkele keren veroordeeld is voor belastingfraude, diefstal of rijden onder invloed. Voor jonge ondernemers (onder de 21 jaar) zal het überhaupt niet mogelijk zijn om deze vergunning te krijgen.

Meester Advocaten beschikt als horecaspecialist over jarenlange ervaring met betrekking tot de open toetsing bij onderhavige vergunningen en staat u graag bij met betrekking tot vragen of (toekomstige) problemen. Wij kunnen u ook bijstaan met het opstellen van een reactie/zienswijze op deze voorgenomen wijziging van de APV.

Op dit moment bestaat er namelijk nog een mogelijkheid om een zogenoemde ‘zienswijze’ te geven op de voorgenomen wijziging. Deze mogelijkheid eindigt op 15 januari 2018. Een eventuele zienswijze kunt u richten aan het mailadres algemene.plaatselijke.verordening@amsterdam.nl of  per “ouderwetse” brief richten ter attentie van de gemeente Amsterdam Directie Juridische Zaken, postbus 202, postcode 1000 AE te Amsterdam.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011