Amsterdam: nieuwe reclamebelasting per 6 november 2019

Door admin op 05-11-2019 09:49

Amsterdam voert per 6 november significante wijzigingen door in haar gemeentebelastingen. Naar verwachting zullen dan de voorgestelde Belastingverordeningen, retributies en leges op 6 november 2019 nagenoeg ongewijzigd worden vastgesteld.  Onder het motto “een eerlijke bijdrage van een ieder”  worden alle bestaande gemeentelijke belastingen verhoogd of uitgebreid en nieuwe belastingen geïntroduceerd! 

In onze recente blog hebben wij aandacht gevraagd over de wijzigingen in de toeristenbelasting en de onnodige complexe manier van deze heffingen. In deze blog gaan wij nader in op de nieuwe reclamebelasting.

De voorgestelde herintroductie van de gemeentelijke reclamebelasting heeft nog niet tot veel opschudding gezorgd. 

De Amsterdammer betaalt reclamebelasting voor (reclame)uitingen met een totale oppervlakte van meer dan 0,25 m2 die langer dan 10 weken in een jaar zichtbaar zijn.

Voorbeelden van reclame-uitingen waarvoor u belasting moet betalen:

  • Een ui­ting aan de ge­vel of op het raam van uw pand
  • Een ui­ting op een rol­luik of zon­ne­scherm
  • De 2 kan­ten van een uit­hang­bord
  • Bord met menu of ope­nings­tij­den
  • Re­cla­me­vlag, -ba­nier of -pa­ra­sol


U betaalt geen reclamebelasting als de totale oppervlakte van de uitingen kleiner is dan 0,25 m2 of als de uitingen minder dan 10 weken per jaar zichtbaar zijn. Voorbeelden van uitingen waarvoor u geen reclamebelasting hoeft te betalen:

  • Ver­koop- en ver­huur­bor­den van ma­ke­laars, klei­ner dan 10 vier­kan­te me­ter en moeten ver­wij­zen naar het pand waar ze aan han­gen of bij ge­plaatst zijn.
  • Ui­tin­gen op sport­vel­den (zo­als re­cla­me­bor­den) die niet zicht­baar zijn van­af de open­ba­re weg
  • Ui­tin­gen in een af­sluit­baar win­kel­cen­trum, niet zicht­baar van­af de open­ba­re weg
  • Historische/nostalgische reclame uitingen


Amsterdam is opgedeeld in drie tariefgebieden. Reclame-uitingen in hartje centrum worden het zwaarst belast. Het gebied rondom het centrale stadshart en bepaalde winkelgebieden hebben een lager tarief en de rest (buitengebieden) van Amsterdam heeft het laagste tarief. Reclamebelasting is een regulerende belasting. Dit betekent dat de ondernemer zelf kan beslissen of en hoeveel reclame-uitingen hij of zij wil toepassen. Uiteraard is er in formele zin sprake van regulering maar in materiële zin ontkomt de kleine ondernemer niet aan deze belasting. Het pand waar de kleine ondernemer zijn bedrijf uitoefent dient op zijn minst vanaf de openbare weg kenbaar en zichtbaar te zijn voor de klanten. Dit lukt veelal niet met een naamsvermelding op het pand die kleiner dan 0,25  m2  is. Dit is het maximale formaat om de reclamebelasting te voorkomen.

In dit kader lijkt het een gemiste kans van de gemeente Amsterdam om bijvoorbeeld pas belasting te gaan heffen bij reclame-uitingen aan het ondernemerspand/gevel wanneer die groter zijn dan 1 m2. Hiermee worden vele kleine ondernemers ontzien en worden de ontsierende reclame-uitingen op ABRI’s en reclamezuilen gewoon terecht belast. Wij zijn overigens benieuwd of de gemeente Amsterdam actief personenauto’s, bestelbusjes en kleine vrachtwagens met reclame-uitingen wil gaan belasten.

Er lijken goede juridische verweren te voeren tegen de reclamebelastingheffing op bedrijfswagens. In de gemeente Haarlemmermeer wordt bijvoorbeeld op een meer positieve manier omgegaan met reclame-uitingen. Als Haarlemmermeerse ondernemer kun je bij de gemeente een verkeersrotonde adopteren. De ondernemer wordt daarbij in staat gesteld om kleinschalig reclame te maken op de rotonde en daarvoor neemt de ondernemer een mooie aankleding en het periodieke onderhoud van de rotonde voor zijn/haar rekening.

De herinvoering van de reclamebelasting is wel een verademing voor de vele sportverenigingen. Waarschijnlijk kunnen zij op meer sponsoren gaan rekenen. Het reclamebord langs het veld blijft namelijk onbelast, terwijl de reclame-uitingen aan de openbare weg wel worden belast.

Lastig valt uit te leggen dat de ondernemers van het winkelcentrum Gelderlandplein die in het overdekte afsluitbare gedeelte zitten, geen reclamebelasting betalen en de winkeliers die hun entree en/of etalage aan de buitenkant hebben wel reclamebelasting gaan betalen. Laatstgenoemde ondernemers zijn zichtbaar vanaf de openbare weg, terwijl het bezoekende winkelende publiek niet echt verschillend is. Reclamebelasting is niet alleen voorbehouden aan ondernemers, ook reclame makende particulieren kunnen een belastingaanslag tegemoet zien. De gemeente Amsterdam gaat de handhaving van de reclamebelasting uitvoeren met speciale scanauto’s. 

Kortom: 2020 wordt een mooi gemeentelijk belastingjaar voor de gemeentekas.

 

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011