Het verbod om leges te heffen en te innen ziet op de gehele aanvraag om omgevingsvergunning, ook als de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan

Door admin op 27-12-2017 11:55

Naar het oordeel van de Hoge Raad kan een gemeente na het verstrijken van  de termijn van 10 jaar waarbinnen een nieuw bestemmingsplan had moeten worden vastgesteld, geen leges meer heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning.
 
Is er dus sprake van een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar, dan heeft dat in beginsel tot gevolg dat de gemeente geen leges meer kan heffen voor alle verrichte werkzaamheden bij de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning.
 
De Hoge Raad geeft hiermee een ruime uitleg aan het legesverbod, wat tot gevolg heeft dat na 10 jaar ook voor de toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning die zich strekt tot het Bouwbesluit, de Bouwverordening, het bestemmingsplan, de welstand of de tunnelveiligheid geen leges meer mogen worden opgelegd.
 
Het legesverbod strekt naar het oordeel van de Hoge Raad ook tot aanvragen om omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan.
 
Let op bij uw aanvraag om omgevingsvergunning
 
Vanwege deze uitspraak van de Hoge Raad loont het letterlijk de moeite om bij het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning om te onderzoeken of het vigerende bestemmingsplan waaraan moet worden getoetst al dan niet ouder is dan 10 jaar. Is dit namelijk het geval, dan is de kans groot dat aan u geen leges in rekening mogen worden gebracht. Wees hierop alert. Gemeenten doen dit namelijk vaak toch.
 
De legeskosten voor een aanvraag omgevingsvergunning verschillen per gemeente maar lopen bij een bouwplan van enige omvang al snel op naar duizenden euro's. Euro's die u zich dus kunt besparen als de gemeente nalatig is geweest bij het tijdig actualiseren van het bestemmingsplan.

08 december 2022
25 oktober 2022
13 september 2022
30 maart 2022
08 februari 2022
27 december 2021
18 april 2019
22 januari 2019
29 mei 2018
02 augustus 2016
28 april 2016
08 april 2015
10 december 2014
28 oktober 2014
24 september 2014
19 augustus 2014
16 december 2013
31 oktober 2013
30 oktober 2013
28 december 2012
30 november 2012
11 november 2011